Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna

 
Projekt digitalizacji Archiwum Bernackiego

W ramach projektu realizowanego z Ośrodkiem KARTA brzeska biblioteka zdigitalizowała i opublikowała w Internecie 750 stron materiałów archiwalnych gromadzonych przez Karola Bernackiego w latach powojennych. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Karol Bernacki ps. „Bór” (1910-1982) pochodzący z Jadownik … Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz sądowy w Liszkach koło Krakowa. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. dowódca plutonu Batalionu Zapasowego z Bielska. Podczas okupacji włączył się do pracy w ruchu oporu podejmując jako oficer zadania bojowe w NSZ, NOW i w końcu AK. Pełnił funkcję Dowódcy Placówki a następnie zastępcy Komendanta Podokręgu Tarnów AK. W czasie pacyfikacji Jadownik (lipiec 1943 r.) został rozpoznany i aresztowany, jednak udało mu się uciec. Ukrywał się w Porąbce Uszewskiej, następnie w Czchowie. W konspiracji pozostał aż do wyzwolenia. Decyzją przełożonych pełnił w tym czasie funkcje sztabowe, nie narażając się na kolejne aresztowania.

Po wojnie pracował w Komisji Historycznej ZBoWiD Brzesko i gromadził materiały dokumentujące straty wojenne powiatu brzeskiego. Zgromadzone dokumenty udostępnił naszej bibliotece Jacek Winiarczyk, który odziedziczył kolekcję.

Kolekcja stanowi źródło do badań nad stratami wojennymi oraz działalnością Polskiego Państwa Podziemnego na terenie powiatu brzeskiego. W zbiorze można znaleźć zarówno oryginalne dokumenty ZBoWiD, kopie, notatki, korespondencję, maszynopisy wspomnień, zdjęcia i odręcznie sporządzone mapy.

Opublikowane dokumenty wraz z opisem oryginału można znaleźć na stronie: http://brzesko.archiwa.org  Aby poznać całość zbioru warto przeglądać poszczególne kolekcje, których nazwa rozpoczyna się od „Powiat brzeski w czasie II wojny światowej”: http://brzesko.archiwa.org/kolekcje.php  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami. Właściwie każda miejscowość powiatu została tam wymieniona.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.