Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 46 wyników:

List inż.. Stanisława Stolarza do K. Bernackiego w sp. przesłania wypełnionych ankiet więźniów obozu Oświęcim. BR_ARKB_K004_T0001_D0001. list  »
1957 - 12 - 21

List Juliana Książka do K. Bernackiego w sp. nadania odznaczenia Julianowi przez ZBoWiD. BR_ARKB_K004_T0001_D0002. list  »
1957 - 12 - 22

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do zarządów regionalnych w sprawie ustalenia śmierci Wasyla Sukacza Antonowicza. BR_ARKB_K004_T0001_D0006. list  »
1962 - 10 - 20

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych w sprawie poszukiwania informacji o Stanisławie Peplińskim ps. „Michel”. BR_ARKB_K004_T0001_D0012. list  »
1965 - 09 - 04

List Oddziału ZBoWiD Brzesko do Okręgu ZbowiD Kraków w odpowiedzi na poszukiwania wiadomości o Stanisławie Pelplińskim. BR_ARKB_K004_T0001_D0013. list  »
1965 - 09 - 10

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych pouczający aby dokładnie kompletować akta weryfikacyjne członków ruchu oporu. BR_ARKB_K004_T0001_D0014. list  »
1966 - 05 - 30

List Prezydium Rady Narodowej w Uszwi do Zarządu ZBoWiD Brzesko informujący o losach mieszkańców gromady Uszew. BR_ARKB_K004_T0001_D0015. list  »
1967 - 02 - 14

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych w sprawie poszukiwania dowodów obciążających osoby wymienione w liście – przestępców hitlerowskich. BR_ARKB_K004_T0001_D0016. list  »
1967 - 06 - 29

List Zarządu ZBoWiD Brzesko do Urzędu Stanu Cywilnego w Wojniczu z prośbą o udostępnienie danych z ksiąg zmarłych w okresie 1939-1945. BR_ARKB_K004_T0001_D0017. list  »
1969 - 12 - 12

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych w sprawie utworzenia Sekcji Historycznej Wojska Polskiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0018. list  »
1970 - 11 - 30

List mgr Józefa Guzika z Krakowa do Komitetów Powiatowych SKL. BR_ARKB_K004_T0001_D0020. list  »
1971 - 12 - 15

List J. Madeja/Majdysia do Karola Bernackiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0023. list  »
1973 - 05 - 15

List ZBoWiD Zakliczyn do ZBoWiD Brzesko w sp. przesłania ankiet o stratach wojennych. BR_ARKB_K004_T0001_D0027. list  »
1974 - 04 - 26

List komisariatu Milicji Obywatelskiej w Szczurowej do posterunku MO w Brzesku w sprawie przesłuchania Tadeusza Strychacza. BR_ARKB_K001_T0003_D0002. list  »
1950 - 12 - 31

Zapis o nadaniu Krzyża Walecznych Mikołajowi Biłykowi z Czchowa. BR_ARKB_K001_T0003_D0003. wniosek  »
1957 - 12 - 20

Zaświadczenie ZBoWiD dotyczące śmierci Józefa Drąga z Dębna. BR_ARKB_K001_T0003_D0005. zaświadczenie  »
1977 - 02 - 18

Wspomnienia wojenne Franciszka Węglowskiego z Okocimia. BR_ARKB_K001_T0003_D0006. wspomnienie  »
1978 - 03 - 28

Notatka o losach wojennych rodziny Pietrusińskich z Brzeska. BR_ARKB_K001_T0003_D0007. notatka  »
1981 - 06 - 07

12-osobowa rodzina Wolnych ze Słotwiny - notatka. BR_ARKB_K001_T0003_D0008. notatka  »
II poł. 20 w.

Podporucznik Stefan Bereziuk. BR_ARKB_K001_T0003_D0009. notatka  »
II poł. 20 w.

Szczepanów – Wojciech Płaneta. BR_ARKB_K001_T0003_D0010. notatka  »
II poł. 20 w.

Wiatr Wojciech. BR_ARKB_K001_T0003_D0011. notatka  »
II poł. 20 w.

Iwan Koniew - biografia. BR_ARKB_K001_T0003_D0012. życiorys  »
II poł. 20 w.

Spis polskich nauczycieli prześladowanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0004_D0001. spis  »
II poł. 20 w.

Uzupełniony spis polskich nauczycieli prześladowanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0004_D0002. spis  »
II poł. 20 w.

List sołtysa wsi Wola Dębińska – Ciemięga J. do posterunku MO w Dębnie w sprawie strat wojennych. BR_ARKB_K001_T0005_D0001. list  »
1947 - 02 - 14

Jeszcze o akcji Burza z opowiadań naocznych świadków. BR_ARKB_K001_T0005_D0003. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Miarka. BR_ARKB_K001_T0005_D0004. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Powiat Brzesko w latach 1 IX 1939 do 19 I 1945 r. Aresztowania Polaków… - lista miejscowości. BR_ARKB_K001_T0005_D0005. spis miejscowości  »
II poł. 20 w.

Sigmaringen… lista miejscowości, w których aresztowano mieszkańców powiatu brzeskiego w czasie II wojny światowej. BR_ARKB_K001_T0005_D0006. spis miejscowości  »
II poł. 20 w.

Ważniejsze wydarzenia na terenie powiatu Brzeskiego w okresie okupacji hitlerowskiej. BR_ARKB_K001_T0005_D0008. spis  »
II poł. 20 w.

Wycinek z kroniki z ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu brzeskiego. BR_ARKB_K001_T0005_D0009. spis  »
II poł. 20 w.

Wycinek z kroniki z ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu brzeskiego – II wersja. BR_ARKB_K001_T0005_D0010. spis  »
II poł. 20 w.

Struktura organizacji podziemnych na ter. Pow. Brzeskiego. BR_ARKB_K001_T0006_D0001. wspomnienie  »
1979 - 09 - 04

Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD. 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0007_D0001. formularz  »
lata 40. 1939 - 09 - 01 --- 1945 - 01 - 19

Organizacja żandarmerii niemieckiej w pow. brzeskim. BR_ARKB_K001_T0007_D0002. spis  »
II poł. 20 w.

Pamięci poległych – wspomnienie/przemówienie. BR_ARKB_K001_T0008_D0001. wspomnienie  »
1970 - 04 - 12

Wspomnienie Wojciecha Góry zapisane 13 lipca 1976 r. przez Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0002. wspomnienie  »
1976 - 07 - 13

Notatki różne Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0003. notatka  »
1980 - 12 - 08

Niespodziewany ratunek – wspomnienia wojenne Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0004. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Okupacja - wspomnienie Walerii Solak zapisane przez Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0005. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Proponowane przez mgr Karola Bernackiego napisy na pomnikach partyzantów, członków R. O. w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0008_D0006. notatka  »
II poł. 20 w.

Czchów – obóz pracy. BR_ARKB_K001_T0009_D0001. notatka  »
II poł. 20 w.

Gnojnik – obóz pracy. BR_ARKB_K001_T0009_D0002. notatka  »
II poł. 20 w.

Trąbki – obóz pracy. BR_ARKB_K001_T0009_D0003. notatka  »
II poł. 20 w.

Zabawa – obóz pracy. BR_ARKB_K001_T0009_D0004. notatka  »
II poł. 20 w.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.