Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 82 wyników:

List z muzeum Państwowego Oświęcim do Adama Dzierwy w Brzesku. BR_ARKB_K003_T0004_D0001. list  »
1962 - 11 - 29

Upoważnienie Zarządu Oddziału ZBoWiD w Brzesku dla Ireny Habryło. BR_ARKB_K003_T0004_D0002. zaświadczenie  »
1965 - 07 - 28

Verlautbarung – pismo gminy żydowskiej w Brzesku. BR_ARKB_K001_T0002_D0004. źródło historyczne  »
1942 - 03 - 08

Zdjęcie prof. Witolda Zajączkowskiego. BR_ARKB_K003_T0001_D0011. fotografia  »
I poł. 20 w.

Curriculum Vitae Stanisława Stefańskiego. BR_ARKB_K003_T0003_D0001. życiorys  »
1960 - 08 - 20

Z dziejów tajnego nauczania w powiecie brzeskim. BR_ARKB_K003_T0003_D0011. artykuł  »
1972

List Zarządu Oddziału ZBoWiD w Brzesku skierowany do Witolda Moskalika, przewodniczącego Komisji Historycznej ZBoWiD w Krakowie. BR_ARKB_K003_T0004_D0003. list  »
1965 - 08 - 02

Upoważnienie Prezydium ZBoWiD dla Mariana Stolarczyka. BR_ARKB_K003_T0004_D0004. zaświadczenie  »
1965 - 08 - 17

List ZBoWiD Kraków do Oddziału ZBoWiD Brzesko informujący o szczegółach organizowanej sesji naukowej dot. tajnego nauczania w czasie II wojny światowej. BR_ARKB_K003_T0004_D0005. list  »
1968 - 06 - 29

List Karola Bernackiego – przedstawiciela Komisji Historycznej ZBoWiD Brzesko do byłych uczniów tajnego nauczania. BR_ARKB_K003_T0004_D0007. list  »
1970 - 01 - 18

Instrukcja w sprawie zebrania i opracowania materiałów obrazujących wkład nauczycieli w tajne nauczanie. BR_ARKB_K003_T0004_D0009. instrukcja  »
II poł. 20 w.

Koperta adresowana do Karola Bernackiego oraz odręczna notatka Władysława Nowosielskiego dot. Władysława Stohatela. BR_ARKB_K003_T0004_D0010. koperta  »
II poł. 20 w.

Część opisowa do albumu zdjęć. BR_ARKB_K003_T0005_D0001. spis  »
II poł. 20 w.

Odręczna notatka na temat kompletności gromadzonych materiałów. BR_ARKB_K003_T0005_D0002. notatka  »
II poł. 20 w.

Skoroszyt organizujący teczkę o nazwie “Tajne nauczanie… - własność niepozbywalna”. BR_ARKB_K003_T0005_D0003. brulion  »
II poł. 20 w.

„Tajne nauczanie lata 1939-1945 na terenie powiatu Brzesko”. BR_ARKB_K003_T0005_D0004. brulion  »
II poł. 20 w.

Tajne nauczanie - rysunek. BR_ARKB_K003_T0005_D0005. obrazek  »
II poł. 20 w.

„w tej teczce Szkolnictwo na ter. powiatu Brzesko Spis profesorów i uczniów, którzy poginęli z Lic. i Gim. w latach okupacji”. BR_ARKB_K003_T0005_D0006. notatka  »
II poł. 20 w.

List inż.. Stanisława Stolarza do K. Bernackiego w sp. przesłania wypełnionych ankiet więźniów obozu Oświęcim. BR_ARKB_K004_T0001_D0001. list  »
1957 - 12 - 21

List Juliana Książka do K. Bernackiego w sp. nadania odznaczenia Julianowi przez ZBoWiD. BR_ARKB_K004_T0001_D0002. list  »
1957 - 12 - 22

List (prawdopodobnie do K. Bernackiego) od nieznanego nadawcy z Krakowa (8.08.1959 r.). BR_ARKB_K004_T0001_D0003. list  »
1959 - 08 - 07

Program uroczystego capstrzyku na pamiątkę 20 rocznicy wybuchu II wojny (12.09.1959 r.). BR_ARKB_K004_T0001_D0004. program  »
1959 - 09 - 12 lata 50.

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do zarządów regionalnych w sprawie ustalenia śmierci Wasyla Sukacza Antonowicza. BR_ARKB_K004_T0001_D0006. list  »
1962 - 10 - 20

List Juliana Hebdy do K. Bernackiego w sp. informacji o walkach AK na terenie powiatu brzeskiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0010. list  »
1963 - 08 - 02

List Karola Bernackiego do Juliana Hebdy w odpowiedzi na list z początku sierpnia 1963 r. BR_ARKB_K004_T0001_D0011. list  »
1963 - 08 - 29

Arkusz ewidencyjny strat wojennych miasta Brzeska. BR_ARKB_K001_T0001_D0085. lista  »
II poł. 20 w.

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych pouczający aby dokładnie kompletować akta weryfikacyjne członków ruchu oporu. BR_ARKB_K004_T0001_D0014. list  »
1966 - 05 - 30

List Zarządu ZBoWiD Brzesko do Urzędu Stanu Cywilnego w Wojniczu z prośbą o udostępnienie danych z ksiąg zmarłych w okresie 1939-1945. BR_ARKB_K004_T0001_D0017. list  »
1969 - 12 - 12

List Karola Bernackiego do Jana Juchno z prośbą o wspomnienia wojenne. BR_ARKB_K004_T0001_D0022. list  »
1972 - 11 - 25

List J. Madeja/Majdysia do Karola Bernackiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0023. list  »
1973 - 05 - 15

List M. Piotrowskiego z Czchowa do Karola Bernackiego w sprawie przesłania arkuszy danych dla ZBoWiD. BR_ARKB_K004_T0001_D0026. list  »
1974 - 04 - 25

List z Bochni od pracownicy Muzeum do Karola Bernackiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0028. list  »
1974 - 10 - 04

List Karola Bernackiego do Parafii Szczepanów z prośbą o sprawdzenie danych. BR_ARKB_K004_T0001_D0029. list  »
1977 - 11 - 02

List Karola Bernackiego do Augustyny Mirochny (?). BR_ARKB_K004_T0001_D0030. list  »
1980 - 12 - 01

Plakat „Nigdy więcej wojny” związany z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej. BR_ARKB_K004_T0003_D0001. program  »
1957 - 09 - 21

Notatka o losach wojennych rodziny Pietrusińskich z Brzeska. BR_ARKB_K001_T0003_D0007. notatka  »
1981 - 06 - 07

12-osobowa rodzina Wolnych ze Słotwiny - notatka. BR_ARKB_K001_T0003_D0008. notatka  »
II poł. 20 w.

Podporucznik Stefan Bereziuk. BR_ARKB_K001_T0003_D0009. notatka  »
II poł. 20 w.

Wiatr Wojciech. BR_ARKB_K001_T0003_D0011. notatka  »
II poł. 20 w.

Spis polskich nauczycieli prześladowanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0004_D0001. spis  »
II poł. 20 w.

Uzupełniony spis polskich nauczycieli prześladowanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0004_D0002. spis  »
II poł. 20 w.

Wspomnienie dot. wysadzenia budynku stacji kolejowej Słotwina 18 stycznia 1945 r. BR_ARKB_K001_T0005_D0002. wspomnienie  »
1954

Miarka. BR_ARKB_K001_T0005_D0004. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Wycinek z kroniki z ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu brzeskiego. BR_ARKB_K001_T0005_D0009. spis  »
II poł. 20 w.

Wycinek z kroniki z ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu brzeskiego – II wersja. BR_ARKB_K001_T0005_D0010. spis  »
II poł. 20 w.

Struktura organizacji podziemnych na ter. Pow. Brzeskiego. BR_ARKB_K001_T0006_D0001. wspomnienie  »
1979 - 09 - 04

Organizacja żandarmerii niemieckiej w pow. brzeskim. BR_ARKB_K001_T0007_D0002. spis  »
II poł. 20 w.

Pamięci poległych – wspomnienie/przemówienie. BR_ARKB_K001_T0008_D0001. wspomnienie  »
1970 - 04 - 12

Notatki różne Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0003. notatka  »
1980 - 12 - 08

Niespodziewany ratunek – wspomnienia wojenne Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0004. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Proponowane przez mgr Karola Bernackiego napisy na pomnikach partyzantów, członków R. O. w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0008_D0006. notatka  »
II poł. 20 w.

Lista strat wojennych w powiecie Brzesko. BR_ARKB_K001_T0001_D0128. lista  »
II poł. 20 w.

Mieszkańcy ziemi brzeskiej, którzy zginęli męczeńską śmiercią w więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0132. lista  »
II poł. 20 w.

Lista nazwisk tych osób, które w wyniku bombardowania stacji kolejowej Słotwina-Brzesko stracili życie, w dniu 5 IX 1939 r. BR_ARKB_K001_T0001_D0134 . lista  »
II poł. 20 w.

Obywatele pow. Brzeskiego, którzy polegli na wszystkich frontach walki o wolność ojczyzny w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0136. lista  »
II poł. 20 w.

Obywatele pow. Brzeskiego, którzy zginęli śmiercią męczeńską w hitlerowskich kaźniach i obozach koncentracyjnych. BR_ARKB_K001_T0001_D0137. lista  »
II poł. 20 w.

Opis cmentarzy wojennych z II wojny i pomników upamiętniających nazwiska osób, które straciły życie w wyniku II wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0138. lista  »
II poł. 20 w.

Polegli i zaginieni w toku walk frontowych. BR_ARKB_K001_T0001_D0141. lista  »
II poł. 20 w.

Przepisane z arkuszy straty osobowe i rzeczowe z lat 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0145. lista  »
II poł. 20 w.

Roman Kądziołka… Ręcznie sporządzona lista nazwisk osób, które zginęły w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0146 . lista  »
II poł. 20 w.

Spis profesorów i nauczycieli z powiatu brzeskiego którzy zginęli z rąk hitlerowców w więzieniach, katowniach, egzekucjach publicznych i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0147 . lista  »
II poł. 20 w.

Spis profesorów i nauczycieli z powiatu brzeskiego którzy zginęli z rąk hitlerowców w więzieniach, katowniach, egzekucjach publicznych i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0148 . lista  »
II poł. 20 w.

Tabela z nazwiskami osób które zginęły w latach 1943-1947. BR_ARKB_K001_T0001_D0149. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób zastrzelonych i zamordowanych w obozach zagłady przez hitlerowskich najeźdźców w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0151 . lista  »
II poł. 20 w.

Zginęli zbombardowani... BR_ARKB_K001_T0001_D0152. lista  »
II poł. 20 w.

Ofiary getta w Brzesku rok 1943. BR_ARKB_K001_T0002_D0009. wspomnienie  »
cały 20 w.

Ofiary nienawiści rasowej. BR_ARKB_K001_T0002_D0010. lista  »
cały 20 w.

Ofiary nienawiści rasowej. BR_ARKB_K001_T0002_D0011. lista  »
cały 20 w.

Wykaz Żydów, którzy prowadzili zawody przed wojną a utracili życie w latach 1939-1945 . BR_ARKB_K001_T0002_D0013 . lista  »
cały 20 w.

Zeznanie Szymona Platnera o sytuacji brzeskich Żydów w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0002_D0014. wspomnienie  »
cały 20 w.

Żydzi, którzy mieli sklepy i inne interesy handlowe i przemysłowe w Brzesku. BR_ARKB_K001_T0002_D0015 . lista  »
cały 20 w.

Żydzi w powiecie Brzesko. BR_ARKB_K001_T0002_D0016. notatka  »
cały 20 w.

Obrońcy Lwowa 1919 r.. fotografia  »
1919-04-10

Uczniowie brzeskiego Gimnazjum z prof. Janem Gardzielem. fotografia  »
1922-09-01 - 1929-06-30

Nauczyciele i uczniowie brzeskiego Gimnazjum na wycieczce w Browarze Okocim.. fotografia  »
1922-09-01 - 1929-06-30

Sodalicja Mariańska przy brzeskim Gimnazjum, rok szkolny 1927/28. fotografia  »
1927-09-01 - 1928-06-30

Żeńska drużyna harcerska 3 maja 1931 rok Brzesko w "Sokole". fotografia  »
1931-05-03

Zbigniew Jerzy Przybylski (1913-?) - brzeski weterynarz. fotografia  »
1944-01-01 - 1964-01-01

Mianowanie Zbigniewa Przybylskiego rejonowym lekarzem weterynarii dla rejonu brzeskiego.. fotografia  »
1945-05-22

Kościół MB Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie lata 50. XX wieku. fotografia  »
1952-01-01 - 1979-12-31

Kościół MB Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie ok. 1986 r.. fotografia  »
1970-01-01 - 1986-05-08

Dyplom uznania dla Zbigniewa Przybylskiego 1974 r.. fotografia  »
1974-07-17

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.