Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 35 wyników:

List Władysława Nowosielskiego do Karola Bernackiego z 11.01.1970r. BR_ARKB_K003_T0003_D0002. list  »
1970 - 01 - 11

Wspomnienie Władysława Nowosielskiego dotyczące tajnego nauczania w pow. brzeskim w czasie II wojny światowej. BR_ARKB_K003_T0003_D0003. wspomnienie  »
1970 - 01 - 11

Wspomnienie Władysława Nowosielskiego dotyczące tajnego nauczania w pow. brzeskim w czasie II wojny światowej, BR_ARKB_K003_T0003_D0004. wspomnienie  »
1970 - 01 - 11

Opracowany przez Karola Bernackiego biogram Władysława Nowosielskiego. BR_ARKB_K003_T0003_D0006. życiorys  »
1970 - 03 - 18

Opracowany przez Karola Bernackiego biogram Władysława Nowosielskiego. BR_ARKB_K003_T0003_D0007. życiorys  »
1970 - 03 - 18

List Karola Bernackiego – przedstawiciela Komisji Historycznej ZBoWiD Brzesko do byłych uczniów tajnego nauczania. BR_ARKB_K003_T0004_D0007. list  »
1970 - 01 - 18

Koperta adresowana do Karola Bernackiego oraz odręczna notatka Władysława Nowosielskiego dot. Władysława Stohatela. BR_ARKB_K003_T0004_D0010. koperta  »
II poł. 20 w.

List inż.. Stanisława Stolarza do K. Bernackiego w sp. przesłania wypełnionych ankiet więźniów obozu Oświęcim. BR_ARKB_K004_T0001_D0001. list  »
1957 - 12 - 21

List Juliana Książka do K. Bernackiego w sp. nadania odznaczenia Julianowi przez ZBoWiD. BR_ARKB_K004_T0001_D0002. list  »
1957 - 12 - 22

List (prawdopodobnie do K. Bernackiego) od nieznanego nadawcy z Krakowa (8.08.1959 r.). BR_ARKB_K004_T0001_D0003. list  »
1959 - 08 - 07

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do zarządów regionalnych w sprawie ustalenia śmierci Wasyla Sukacza Antonowicza. BR_ARKB_K004_T0001_D0006. list  »
1962 - 10 - 20

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do zarządów regionalnych o stworzeniu muzeum Sttuthoff i poszukiwaniu eksponatów. BR_ARKB_K004_T0001_D0007. list  »
1962 - 10 - 20

List Juliana Hebdy do K. Bernackiego w sp. informacji o walkach AK na terenie powiatu brzeskiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0010. list  »
1963 - 08 - 02

List Karola Bernackiego do Juliana Hebdy w odpowiedzi na list z początku sierpnia 1963 r. BR_ARKB_K004_T0001_D0011. list  »
1963 - 08 - 29

List Karola Bernackiego do Jana Juchno z prośbą o wspomnienia wojenne. BR_ARKB_K004_T0001_D0022. list  »
1972 - 11 - 25

List J. Madeja/Majdysia do Karola Bernackiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0023. list  »
1973 - 05 - 15

List M. Piotrowskiego z Czchowa do Karola Bernackiego w sprawie przesłania arkuszy danych dla ZBoWiD. BR_ARKB_K004_T0001_D0026. list  »
1974 - 04 - 25

List z Bochni od pracownicy Muzeum do Karola Bernackiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0028. list  »
1974 - 10 - 04

List Karola Bernackiego do Parafii Szczepanów z prośbą o sprawdzenie danych. BR_ARKB_K004_T0001_D0029. list  »
1977 - 11 - 02

List Karola Bernackiego do Augustyny Mirochny (?). BR_ARKB_K004_T0001_D0030. list  »
1980 - 12 - 01

Zaświadczenie, że Karol Bernacki brał udział w pracach Komisji Historycznej ZBoWiD. Widnieje na niej pieczęć ZBoWiD Tarnów. BR_ARKB_K004_T0002_D0001. zaświadczenie  »
1978 - 09 - 14

Ziemia Brzeska – spis rzeczy oraz odręcznie sporządzona notatka o zdaniu wypożyczonych materiałów ze ZBoWiD w Tarnowie. BR_ARKB_K004_T0002_D0003. spis  »
1977 - 12 - 08

Odręczne notatki Karola Bernackiego. BR_ARKB_K004_T0003_D0016. notatka  »
1976 - 08 - 28

Odręczna notatka Karola Bernackiego dot. Stanisława Szydłowskiego. BR_ARKB_K004_T0003_D0017. notatka  »
1978 - 07 - 06

Zaświadczenie ZBoWiD dotyczące śmierci Józefa Drąga z Dębna. BR_ARKB_K001_T0003_D0005. zaświadczenie  »
1977 - 02 - 18

Iwan Koniew - biografia. BR_ARKB_K001_T0003_D0012. życiorys  »
II poł. 20 w.

Wycinek z kroniki z ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu brzeskiego. BR_ARKB_K001_T0005_D0009. spis  »
II poł. 20 w.

Wycinek z kroniki z ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu brzeskiego – II wersja. BR_ARKB_K001_T0005_D0010. spis  »
II poł. 20 w.

Struktura organizacji podziemnych na ter. Pow. Brzeskiego. BR_ARKB_K001_T0006_D0001. wspomnienie  »
1979 - 09 - 04

Wspomnienie Wojciecha Góry zapisane 13 lipca 1976 r. przez Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0002. wspomnienie  »
1976 - 07 - 13

Notatki różne Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0003. notatka  »
1980 - 12 - 08

Niespodziewany ratunek – wspomnienia wojenne Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0004. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Okupacja - wspomnienie Walerii Solak zapisane przez Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0005. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Proponowane przez mgr Karola Bernackiego napisy na pomnikach partyzantów, członków R. O. w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0008_D0006. notatka  »
II poł. 20 w.

Dom w którym ukrywał się w Jadownikach podczas wojny Karol Bernacki pseud. "Bór". fotografia  »
1950-01-01 - 1959-12-31

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.