Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 25 wyników:

Koperta adresowana do Karola Bernackiego oraz odręczna notatka Władysława Nowosielskiego dot. Władysława Stohatela. BR_ARKB_K003_T0004_D0010. koperta  »
II poł. 20 w.

List Juliana Książka do K. Bernackiego w sp. nadania odznaczenia Julianowi przez ZBoWiD. BR_ARKB_K004_T0001_D0002. list  »
1957 - 12 - 22

List (prawdopodobnie do K. Bernackiego) od nieznanego nadawcy z Krakowa (8.08.1959 r.). BR_ARKB_K004_T0001_D0003. list  »
1959 - 08 - 07

List z Zarządu Głównego ZBoWiD (Warszawa) do zarządów regionalnych w sp. rejestrowania osób poddawanym hitlerowskim eksperymentom medycznym. BR_ARKB_K004_T0001_D0005. list  »
1961 - 02 - 01

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do zarządów regionalnych o stworzeniu muzeum Sttuthoff i poszukiwaniu eksponatów. BR_ARKB_K004_T0001_D0007. list  »
1962 - 10 - 20

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do Juliana Hebdy (Porąbka Uszewska) w sprawie poszukiwanych przez wspomnianego dok. archiwalnych. BR_ARKB_K004_T0001_D0008. list  »
1963 - 07 - 26

List Juliana Hebdy do K. Bernackiego w sp. informacji o walkach AK na terenie powiatu brzeskiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0010. list  »
1963 - 08 - 02

List Karola Bernackiego do Juliana Hebdy w odpowiedzi na list z początku sierpnia 1963 r. BR_ARKB_K004_T0001_D0011. list  »
1963 - 08 - 29

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych w sprawie poszukiwania informacji o Stanisławie Peplińskim ps. „Michel”. BR_ARKB_K004_T0001_D0012. list  »
1965 - 09 - 04

List Oddziału ZBoWiD Brzesko do Okręgu ZbowiD Kraków w odpowiedzi na poszukiwania wiadomości o Stanisławie Pelplińskim. BR_ARKB_K004_T0001_D0013. list  »
1965 - 09 - 10

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych pouczający aby dokładnie kompletować akta weryfikacyjne członków ruchu oporu. BR_ARKB_K004_T0001_D0014. list  »
1966 - 05 - 30

List Prezydium Rady Narodowej w Uszwi do Zarządu ZBoWiD Brzesko informujący o losach mieszkańców gromady Uszew. BR_ARKB_K004_T0001_D0015. list  »
1967 - 02 - 14

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych w sprawie poszukiwania dowodów obciążających osoby wymienione w liście – przestępców hitlerowskich. BR_ARKB_K004_T0001_D0016. list  »
1967 - 06 - 29

List Zarządu ZBoWiD Brzesko do Urzędu Stanu Cywilnego w Wojniczu z prośbą o udostępnienie danych z ksiąg zmarłych w okresie 1939-1945. BR_ARKB_K004_T0001_D0017. list  »
1969 - 12 - 12

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych w sprawie utworzenia Sekcji Historycznej Wojska Polskiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0018. list  »
1970 - 11 - 30

List mgr Józefa Guzika z Krakowa do Komitetów Powiatowych SKL. BR_ARKB_K004_T0001_D0020. list  »
1971 - 12 - 15

List v-ce prezesa Zarządu Okręgu ZBoWiD Kraków – Mieczysława Madeja do ZBoWiD Oddział Brzesko w sprawie planu pracy Okręgowych Komisji Historycznych na 1974 r. BR_ARKB_K004_T0001_D0025. list  »
1974 - 02 - 15

List M. Piotrowskiego z Czchowa do Karola Bernackiego w sprawie przesłania arkuszy danych dla ZBoWiD. BR_ARKB_K004_T0001_D0026. list  »
1974 - 04 - 25

List z Bochni od pracownicy Muzeum do Karola Bernackiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0028. list  »
1974 - 10 - 04

List Karola Bernackiego do Parafii Szczepanów z prośbą o sprawdzenie danych. BR_ARKB_K004_T0001_D0029. list  »
1977 - 11 - 02

List Karola Bernackiego do Augustyny Mirochny (?). BR_ARKB_K004_T0001_D0030. list  »
1980 - 12 - 01

Wycinek z kroniki z ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu brzeskiego. BR_ARKB_K001_T0005_D0009. spis  »
II poł. 20 w.

Wycinek z kroniki z ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu brzeskiego – II wersja. BR_ARKB_K001_T0005_D0010. spis  »
II poł. 20 w.

Notatki różne Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0003. notatka  »
1980 - 12 - 08

Niespodziewany ratunek – wspomnienia wojenne Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0004. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.