Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 34 wyników:

List Zarządu Oddziału ZBoWiD w Brzesku skierowany do Witolda Moskalika, przewodniczącego Komisji Historycznej ZBoWiD w Krakowie. BR_ARKB_K003_T0004_D0003. list  »
1965 - 08 - 02

Upoważnienie Zarządu Oddziału ZBoWiD w Brzesku dla Ireny Habryło. BR_ARKB_K003_T0004_D0002. zaświadczenie  »
1965 - 07 - 28

Upoważnienie Prezydium ZBoWiD dla Mariana Stolarczyka. BR_ARKB_K003_T0004_D0004. zaświadczenie  »
1965 - 08 - 17

List ZBoWiD Kraków do Oddziału ZBoWiD Brzesko informujący o szczegółach organizowanej sesji naukowej dot. tajnego nauczania w czasie II wojny światowej. BR_ARKB_K003_T0004_D0005. list  »
1968 - 06 - 29

List ZBoWiD Kraków do Oddziału ZBoWiD Brzesko ponaglający do nadesłania listy osób wybierających się do udziału w sesji naukowej. BR_ARKB_K003_T0004_D0006. list  »
1968 - 11 - 16

List do ZBoWiD Brzesko- zakres prac archiwum. BR_ARKB_K003_T0004_D0008. list  »
1971 - 01 - 27

List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do Oddziału ZBoWiD Brzesko w sprawie udostępnienia brzeskich materiałów historycznych do prezydium ZBoWiD w Krakowie do publikacji historycznej. BR_ARKB_K004_T0001_D0009. fotografia  »
1963 - 07 - 26

List z Łysej Góry (sołtysa wsi?) do ZBoWiD Brzesko informujący o przesłaniu wypełnionego formularza strat wojennych. BR_ARKB_K004_T0001_D0019. list  »
1971 - 06 - 04

Zaświadczenie, że Karol Bernacki brał udział w pracach Komisji Historycznej ZBoWiD. Widnieje na niej pieczęć ZBoWiD Tarnów. BR_ARKB_K004_T0002_D0001. zaświadczenie  »
1978 - 09 - 14

Notatka wskazująca kolejność prac Komisji Historycznej podczas wypełniania arkusza ewidencyjnego wsi. BR_ARKB_K004_T0002_D0002. notatka  »
1971

Ziemia Brzeska – spis rzeczy oraz odręcznie sporządzona notatka o zdaniu wypożyczonych materiałów ze ZBoWiD w Tarnowie. BR_ARKB_K004_T0002_D0003. spis  »
1977 - 12 - 08

Spis rzeczy: strat osobowych i majątkowych Ziemi Brzeskiej. BR_ARKB_K004_T0002_D0004. spis  »
II poł. 20 w.

Spis rzeczy : straty osobowe i majątkowe na terenie ziemi brzeskiej w latach 1939-1945 – uzupełnienie. BR_ARKB_K004_T0002_D0005. spis  »
II poł. 20 w.

Spis notatek. BR_ARKB_K004_T0002_D0006. spis  »
II poł. 20 w.

Regulamin konkursu dot. Ruchu Oporu w latach 19391-1945 w Polsce. BR_ARKB_K004_T0003_D0002. regulamin  »
1959 - 05 - 15

List ZBoWiD Kraków do oddziałów regionalnych w sprawie poszukiwania informacji o członkach załogi kontrtorpedowca „Grom”. BR_ARKB_K004_T0003_D0003. list  »
1968

Wykaz filmów do imprezy „Film dokumentem walki i męczeństwa”. BR_ARKB_K004_T0003_D0004. spis  »
1968

Informacje i wytyczne dotyczące opracowania i weryfikacji rejestru obozów hitlerowskich na ziemiach polskich w latach 1939-1945. BR_ARKB_K004_T0003_D0005. instrukcja  »
1970 - 04 - 02

List ZBoWiD Kraków do Komisji Historycznych oddziałów regionalnych w sprawie poszukiwania informacji o stratach wojennych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K004_T0003_D0006. list  »
1971 - 03 - 11

List ZBoWiD Kraków do oddziału ZboWiD Brzesko z prośbą o oddelegowanie na spotkanie instrukcyjne jednego członka ZBowiD z Brzeska. BR_ARKB_K004_T0003_D0007. list  »
1971 - 03 - 23

List Prezesa Zarządu Okręgu ZBoWiD– ppłk Edwarda Dysko do Komisji Historycznej ZBoWiD w Limanowej w sp. akcji statystycznej strat wojennych. BR_ARKB_K004_T0003_D0008. list  »
1971 - 03 - 31

List Prezesa Zarządu Okręgu ZBoWiD– ppłk Edwarda Dysko do Komisji Historycznej ZBoWiD w Brzesku w sp. akcji statystycznej strat wojennych. BR_ARKB_K004_T0003_D0009. list  »
1971 - 03 - 31

Notatki z planów pracy Komisji Historycznej ZBoWiD. BR_ARKB_K004_T0003_D0010. notatki  »
1971 - 01

Sprawozdanie z plenum Komisji Historycznej ZBoWiD 1973 r. w Krakowie. BR_ARKB_K004_T0003_D0011. sprawozdanie  »
1973 - 05 - 30

Instrukcja wypełniania „Ankiety archiwalnej dotyczącej relacji, wspomnień, not historycznych i pamiętników”. BR_ARKB_K004_T0003_D0012. instrukcja  »
1973

List Sekretarza Koła Gminnego ZBoWiD Dębno – Tadeusza Racibora do Komisji Historycznej ZBoWiD w Brzesku. BR_ARKB_K004_T0003_D0013. list  »
1974 - 05 - 20

Uchwała plenarnego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Tarnowie. BR_ARKB_K004_T0003_D0014. postanowienie  »
1975 - 11 - 04

Przemówienie z Plenarnego Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD, dn. 4.11.9175r. BR_ARKB_K004_T0003_D0015. mowa  »
1975 - 11 - 04

Odręczne notatki Karola Bernackiego. BR_ARKB_K004_T0003_D0016. notatka  »
1976 - 08 - 28

Odręczna notatka Karola Bernackiego dot. Stanisława Szydłowskiego. BR_ARKB_K004_T0003_D0017. notatka  »
1978 - 07 - 06

Oświadczenie świadka – dokument używany do rejestracji osób z Ruchu Oporu. BR_ARKB_K004_T0003_D0018. oświadczenie  »
1980 - 10 - 28

Ankieta przesłana do uczestników walk z okupantem hitlerowskim. BR_ARKB_K004_T0003_D0019. ankieta  »
II poł. 20 w.

Około 6000 Polaków… - notatka o całkowitych sumach wojennych strat osobowych. BR_ARKB_K004_T0003_D0020. notatka  »
II poł. 20 w.

Pyta Pan Prezes… - notatka odręczna pytania prezesa Adama Dzierwy. BR_ARKB_K004_T0003_D0021. notatka  »
II poł. 20 w.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.