Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 145 wyników:

List sołtysa wsi Łysa Góra (prawdopodobnie Kural Andrzej) do posterunku MO w Dębnie w sprawie strat wojennych w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0002. list  »
1947 - 02 - 13

Lista sołtysa wsi Doły w sprawie strat wojennych w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0003. lista  »
1944 - 11 - 27

Wykaz sołtysa wsi Sufczyn w sprawie strat wojennych w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0004. lista  »
1947 - 02 - 26

Lista sołtysa wsi Biadoliny Szlacheckie w sprawie strat wojennych w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0005. lista  »
1947 - 04 - 13

List sołtysa wsi Porąbka Uszewska do posterunku MO w Dębnie w sprawie strat wojennych w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0006. list  »
1946 - 02 - 13

List sołtysa wsi Łoniowa do posterunku MO w Dębnie w sprawie strat wojennych w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0007. list  »
1947 - 02 - 13

Wykaz osób poległych w czasie działań wojennych I i II wojny światowej, których akty zgonu znajdują się w USC w Wojniczu. BR_ARKB_K001_T0001_D0008. lista  »
1969 - 01 - 14

Lista poległych i zamordowanych Wojniczan w czasie I i II wojny światowej. BR_ARKB_K001_T0001_D0009. lista  »
1969 - 01 - 15

Lista osób z powiatu brzeskiego, które zginęły w czasie okupacji niemieckiej. BR_ARKB_K001_T0001_D0010. lista  »
1969 - 10 - 28

Arkusz ewidencyjny strat wojennych gromady Wał Ruda. BR_ARKB_K001_T0001_D0016. lista  »
1971 - 05 - 30

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wał Ruda. [kopia oryginału] BR_ARKB_K001_T0001_D0017. lista  »
1971 - 05 - 30 lata 70.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Perła. BR_ARKB_K001_T0001_D0018. lista  »
1971 - 06 - 18 lata 70.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych gromady Dębno. BR_ARKB_K001_T0001_D0019. lista  »
1971 - 06 - 18

Arkusz ewidencyjny strat wojennych gromady Dębno. BR_ARKB_K001_T0001_D0020. lista  »
1971 - 06 - 18

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Marcinkowice. BR_ARKB_K001_T0001_D0021. lista  »
1971 - 06 - 18

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zaborów. BR_ARKB_K001_T0001_D0022. lista  »
1971 - 06 - 20

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wola Dębińska. BR_ARKB_K001_T0001_D0023. lista  »
1971 - 06 - 21

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Pojawie. BR_ARKB_K001_T0001_D0024. lista  »
1971 - 06 - 24

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Rylowa. BR_ARKB_K001_T0001_D0025. lista  »
1971 - 06 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych gromady Bielcza. BR_ARKB_K001_T0001_D0026. lista  »
1971 - 06

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Doły. BR_ARKB_K001_T0001_D0027. lista  »
1971 - 11 - 30

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wesołów. BR_ARKB_K001_T0001_D0055. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Łoniowa. BR_ARKB_K001_T0001_D0028. lista  »
1971 - 11 - 30

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Biadoliny Szlacheckie. BR_ARKB_K001_T0001_D0029. lista  »
1971 - 11 - 30

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Biadoliny Radłowskie. BR_ARKB_K001_T0001_D0030. lista  »
1971 - 11 - 31

Arkusz ewidencyjny strat wojennych gromady Borzęcin. BR_ARKB_K001_T0001_D0031. lista  »
1971 - 12 - 04

Arkusz ewidencyjny strat wojennych gromady Borzęcin. BR_ARKB_K001_T0001_D0032. lista  »
1971 - 12 - 04

Lista strat wojennych wsi Poręba Spytkowska. BR_ARKB_K001_T0001_D0033. lista  »
1971 - 12 - 05

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zawada Lanckorońska. BR_ARKB_K001_T0001_D0054. lista  »
1974 - 04 - 26

Maszynopis z rozmowy Karola Bernackiego z Katarzyną Wegrzyn z Opolskich oraz Heleną Siwak. BR_ARKB_K001_T0001_D0034. wywiad  »
1972 - 08 - 02

Lista osób z Bielczy, które straciły życie w czasie II wojny światowej, lub były prześladowane przez hitlerowców. BR_ARKB_K001_T0001_D0035. lista  »
1973 - 01 - 17

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Łęki. BR_ARKB_K001_T0001_D0036. lista  »
1974 - 04 - 17

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Mokrzyska. BR_ARKB_K001_T0001_D0037. lista  »
1974 - 04 - 17

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Bucze. BR_ARKB_K001_T0001_D0038. lista  »
1974 - 04 - 17

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zawada Lanckorońska. BR_ARKB_K001_T0001_D0053. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Sterkowiec. BR_ARKB_K001_T0001_D0039. lista  »
1974 - 04 - 18

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wokowice. BR_ARKB_K001_T0001_D0040. lista  »
1974 - 04 - 18

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Szczepanów. BR_ARKB_K001_T0001_D0041. lista  »
1974 - 04 - 18

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Jamna. BR_ARKB_K001_T0001_D0052. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Przyborów. BR_ARKB_K001_T0001_D0042. lista  »
1974 - 04 - 18

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Bielcza. BR_ARKB_K001_T0001_D0043. lista  »
1974 - 04 - 18

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Ruda Kameralna. BR_ARKB_K001_T0001_D0051. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wojakowa. BR_ARKB_K001_T0001_D0044. lista  »
1974 - 04 - 24

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Iwkowa. BR_ARKB_K001_T0001_D0045. lista  »
1974 - 04 - 24

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Jurków. BR_ARKB_K001_T0001_D0046. lista  »
1974 - 04 - 25

Arkusz ewidencyjny strat wojennych miasta Czchów. BR_ARKB_K001_T0001_D0047. lista  »
1974 - 04 - 25

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zakliczyn. BR_ARKB_K001_T0001_D0048. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zakliczyn. BR_ARKB_K001_T0001_D0049. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wesołów.BR_ARKB_K001_T0001_D0050. lista  »
1974 - 04 - 26

List sołtysa Maszkienic informujący o nazwiskach osób zamordowanych w czasie wojny (1939-1945). BR_ARKB_K001_T0001_D0001. list  »
1947 - 02 - 13

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wola Strózka. BR_ARKB_K001_T0001_D0056. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Paleśnica. BR_ARKB_K001_T0001_D0057. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wola Strózka. BR_ARKB_K001_T0001_D0058. lista  »
1974 - 04 - 26

Lista strat wojennych gminy Gnojnik. BR_ARKB_K001_T0001_D0059. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Milówka. BR_ARKB_K001_T0001_D0060 . lista  »
1974 - 04 - 29

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Łopoń. BR_ARKB_K001_T0001_D0065. lista  »
1974 - 05 - 10

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Paleśnica. BR_ARKB_K001_T0001_D0061 . lista  »
1974 - 04 - 30

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Ruda Kameralna. BR_ARKB_K001_T0001_D0062. lista  »
1974 - 04 - 30

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Olszyny. BR_ARKB_K001_T0001_D0063. lista  »
1974 - 04 - 30

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zakrzów. BR_ARKB_K001_T0001_D0064. lista  »
1974 - 05 - 06

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Maszkienice. BR_ARKB_K001_T0001_D0066. lista  »
1974 - 05 - 19

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Olszyny. BR_ARKB_K001_T0001_D0067 . lista  »
1974 - 05 - 23

Straty wojenne – rodzina Smulskich w Mokrzyskach (wspomnienie Walentyny Solak). BR_ARKB_K001_T0001_D0068 . lista  »
1974 - 06 - 14

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Księże Kopacze. BR_ARKB_K001_T0001_D0069 . lista  »
1974 - 06 - 23

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Kopacze Wielkie. BR_ARKB_K001_T0001_D0070. lista  »
1974 - 06 - 23

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Pojawie. BR_ARKB_K001_T0001_D0071. lista  »
1974 - 06 - 23

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wola Przemykowska. BR_ARKB_K001_T0001_D0072. lista  »
1974 - 06 - 23

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zaborów. BR_ARKB_K001_T0001_D0073. lista  »
1974 - 06 - 23

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wygoda. BR_ARKB_K001_T0001_D0074. lista  »
1974 - 06 - 23

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Dąbrówka Morska. BR_ARKB_K001_T0001_D0075. lista  »
1974 - 06 - 23

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Rząchowa. BR_ARKB_K001_T0001_D0076. lista  »
1974 - 06 - 23

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Niedzieliska. BR_ARKB_K001_T0001_D0077. lista  »
1974 - 06 - 23

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Strzelce Wielkie. BR_ARKB_K001_T0001_D0078. lista  »
1974 - 06 - 23

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wojnicz. BR_ARKB_K001_T0001_D0079. lista  »
1974 - 06 - 29

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Isep. BR_ARKB_K001_T0001_D0080. lista  »
1974 - 06 - 29

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Więckowice. BR_ARKB_K001_T0001_D0081. lista  »
1974 - 06 - 29

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Więckowice. BR_ARKB_K001_T0001_D0082. lista  »
1974 - 06 - 29

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Rudka. BR_ARKB_K001_T0001_D0083. lista  »
1974 - 06 - 29

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Dołęga. BR_ARKB_K001_T0001_D0084. lista  »
1978 - 06 - 07

Arkusz ewidencyjny strat wojennych miasta Brzeska. BR_ARKB_K001_T0001_D0085. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Dołęga. BR_ARKB_K001_T0001_D0086. lista  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Gnojnik. BR_ARKB_K001_T0001_D0087. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Gosprzydowa. BR_ARKB_K001_T0001_D0088. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Górka. BR_ARKB_K001_T0001_D0089. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Jamna. BR_ARKB_K001_T0001_D0090. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Kwików. BR_ARKB_K001_T0001_D0091. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Lewniowa. BR_ARKB_K001_T0001_D0092. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Jasień. BR_ARKB_K001_T0001_D0093. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Jasień. BR_ARKB_K001_T0001_D0094. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Jasień. BR_ARKB_K001_T0001_D0095. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Jasień. BR_ARKB_K001_T0001_D0096. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Marcinkowice. BR_ARKB_K001_T0001_D0097. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Niedźwiedza. BR_ARKB_K001_T0001_D0098. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Okocim. BR_ARKB_K001_T0001_D0099. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Okocim. BR_ARKB_K001_T0001_D0100. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Porąbka Uszewska. BR_ARKB_K001_T0001_D0101 . lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Poręba Spytkowska. BR_ARKB_K001_T0001_D0102. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Poręba Spytkowska. BR_ARKB_K001_T0001_D0103. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Rajsko. BR_ARKB_K001_T0001_D0104. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Strzelce Małe. BR_ARKB_K001_T0001_D0105. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Szczurowa. BR_ARKB_K001_T0001_D0106. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Uszew. BR_ARKB_K001_T0001_D0107. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wojnicz. BR_ARKB_K001_T0001_D0108. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wola Przemykowska. BR_ARKB_K001_T0001_D0109. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zawada Uszewska. BR_ARKB_K001_T0001_D0110. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zdrochec. BR_ARKB_K001_T0001_D0111. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zdrochec. BR_ARKB_K001_T0001_D0112. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Żerków. BR_ARKB_K001_T0001_D0113. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz strat wojennych – Biadoliny Radłowskie, Biadoliny Szlacheckie, Bielcza, Borzęcin. BR_ARKB_K001_T0001_D0114. lista  »
II poł. 20 w.

Lista strat osobowych z gminy Czchów w czasie II wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0115. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz imienny osób z gromady Dębna zastrzelonych, aresztowanych i przeprowadzonych obław SS. BR_ARKB_K001_T0001_D0116. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz zbrodni niemieckich popełnionych na ludności z terenu Gminy Dębno w czasie okupacji od r. 1939-1944 włącznie. BR_ARKB_K001_T0001_D0117. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób z gromady Bielcza, zastrzelonych i zamordowanych w niemieckich obozach zagłady. BR_ARKB_K001_T0001_D0118. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz uczestników kampanii wrześniowej 1939 r. ze wsi Maszkienice, osób zastrzelonych i zamordowanych w obozach zagłady przez hitlerowskich najeźdźców. BR_ARKB_K001_T0001_D0119. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób zastrzelonych i zamordowanych w wyniku II wojny ze wsi Szczepanów i Przyborów. BR_ARKB_K001_T0001_D0120. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób zastrzelonych i zamordowanych w wyniku II wojny ze wsi Szczepanów. BR_ARKB_K001_T0001_D0121. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób z Jadownik, które poległy na frontach II wojny światowej. BR_ARKB_K001_T0001_D0122. lista  »
II poł. 20 w.

Spis mieszkańców Jadownik prześladowanych przez hitlerowców. BR_ARKB_K001_T0001_D0123. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób zamordowanych i poległych w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie gminy Jadowniki. BR_ARKB_K001_T0001_D0124. lista  »
II poł. 20 w.

Notatka dotycząca śmierci partyzantów w Lasach Stróżkich koło Zakliczyna. BR_ARKB_K001_T0001_D0126. notatka  »
II poł. 20 w.

Lista obywateli wsi Jasień, którzy zostali rozstrzelani, wywiezieni do obozów, na roboty do Niemiec i zginęli w czasie kampanii wrześniowej. BR_ARKB_K001_T0001_D0127. lista  »
II poł. 20 w.

Lista strat wojennych w powiecie Brzesko. BR_ARKB_K001_T0001_D0128. lista  »
II poł. 20 w.

Ludność cywilna Wojnicza - ofiary wojny 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0129. lista  »
II poł. 20 w.

Mieszkańcy byłego powiatu brzeskiego, którzy zginęli w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0130. lista  »
II poł. 20 w.

Lista nazwisk osób z Jadownik, zabitych w czasie II wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0131. lista  »
II poł. 20 w.

Mieszkańcy ziemi brzeskiej, którzy zginęli męczeńską śmiercią w więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0132. lista  »
II poł. 20 w.

Napis na nagrobku żołnierza powstania listopadowego na cmentarzu w Jasieniu. BR_ARKB_K001_T0001_D0133. lista  »
II poł. 20 w.

Lista nazwisk tych osób, które w wyniku bombardowania stacji kolejowej Słotwina-Brzesko stracili życie, w dniu 5 IX 1939 r. BR_ARKB_K001_T0001_D0134 . lista  »
II poł. 20 w.

Notatka w sprawie walk partyzanckich, grobów itp. BR_ARKB_K001_T0001_D0135. notatka  »
II poł. 20 w.

Obywatele pow. Brzeskiego, którzy polegli na wszystkich frontach walki o wolność ojczyzny w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0136. lista  »
II poł. 20 w.

Obywatele pow. Brzeskiego, którzy zginęli śmiercią męczeńską w hitlerowskich kaźniach i obozach koncentracyjnych. BR_ARKB_K001_T0001_D0137. lista  »
II poł. 20 w.

Opis cmentarzy wojennych z II wojny i pomników upamiętniających nazwiska osób, które straciły życie w wyniku II wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0138. lista  »
II poł. 20 w.

Pod Mogiłą. Opis wydarzeń z 5 X 1944 r. w lasach Stróżkich. BR_ARKB_K001_T0001_D0139. notatka  »
II poł. 20 w.

Mieszkańcy Wojnicza- Polegli i zaginieni w toku walk frontowych 1939 do 1945 r. BR_ARKB_K001_T0001_D0140. lista  »
II poł. 20 w.

Polegli i zaginieni w toku walk frontowych. BR_ARKB_K001_T0001_D0141. lista  »
II poł. 20 w.

Polegli i zaginieni w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. BR_ARKB_K001_T0001_D0142. lista  »
II poł. 20 w.

Poległych za ojczyznę pamięć i chwała – napis na nagrobku w Maszkienicach. BR_ARKB_K001_T0001_D0143 . lista  »
II poł. 20 w.

Przepisane z arkuszy straty osobowe i rzeczowe z lat 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0145. lista  »
II poł. 20 w.

Roman Kądziołka… Ręcznie sporządzona lista nazwisk osób, które zginęły w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0146 . lista  »
II poł. 20 w.

Spis profesorów i nauczycieli z powiatu brzeskiego którzy zginęli z rąk hitlerowców w więzieniach, katowniach, egzekucjach publicznych i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0147 . lista  »
II poł. 20 w.

Spis profesorów i nauczycieli z powiatu brzeskiego którzy zginęli z rąk hitlerowców w więzieniach, katowniach, egzekucjach publicznych i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0148 . lista  »
II poł. 20 w.

Tabela z nazwiskami osób które zginęły w latach 1943-1947. BR_ARKB_K001_T0001_D0149. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz imion i nazwisk na pomniku w Rynku w Wojniczu. BR_ARKB_K001_T0001_D0150. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób zastrzelonych i zamordowanych w obozach zagłady przez hitlerowskich najeźdźców w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0151 . lista  »
II poł. 20 w.

Zginęli zbombardowani... BR_ARKB_K001_T0001_D0152. lista  »
II poł. 20 w.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.