Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 41 wyników:

Lista osób z powiatu brzeskiego, które zginęły w czasie okupacji niemieckiej. BR_ARKB_K001_T0001_D0010. lista  »
1969 - 10 - 28

Pismo wójta gminy Okocim Stanisława Strączka do wszystkich sołtysów gminy Okocim w języku niemieckim.BR_ARKB_K001_T0002_D0005 . list  »
1942 - 05 - 18

Powiat Brzesko w latach 1 IX 1939 do 19 I 1945 r. Aresztowania Polaków… - lista miejscowości. BR_ARKB_K001_T0005_D0005. spis miejscowości  »
II poł. 20 w.

Sigmaringen… lista miejscowości, w których aresztowano mieszkańców powiatu brzeskiego w czasie II wojny światowej. BR_ARKB_K001_T0005_D0006. spis miejscowości  »
II poł. 20 w.

Ważniejsze wydarzenia na terenie powiatu Brzeskiego w okresie okupacji hitlerowskiej. BR_ARKB_K001_T0005_D0008. spis  »
II poł. 20 w.

Wycinek z kroniki z ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu brzeskiego. BR_ARKB_K001_T0005_D0009. spis  »
II poł. 20 w.

Wycinek z kroniki z ostatnich miesięcy okupacji hitlerowskiej na terenie miasta i powiatu brzeskiego – II wersja. BR_ARKB_K001_T0005_D0010. spis  »
II poł. 20 w.

Pamięci poległych – wspomnienie/przemówienie. BR_ARKB_K001_T0008_D0001. wspomnienie  »
1970 - 04 - 12

Notatki różne Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0003. notatka  »
1980 - 12 - 08

Niespodziewany ratunek – wspomnienia wojenne Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0004. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Okupacja - wspomnienie Walerii Solak zapisane przez Karola Bernackiego. BR_ARKB_K001_T0008_D0005. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Proponowane przez mgr Karola Bernackiego napisy na pomnikach partyzantów, członków R. O. w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0008_D0006. notatka  »
II poł. 20 w.

Spis pracowników MO, SB i członków ORMO w latach 1945-1947 na terenie powiatu brzeskiego. BR_ARKB_K002_T0001_D0001. spis  »
1970

Brzesko – ulica Czarnowiejska cmentarz wojskowy połać poł.-wsch.BR_ARKB_K002_T0002_D0001 . notatka  »
II poł. 20 w.

Pomniki walk i męczeństwa Polaków, którzy stracili życie przy utrwalaniu Władzy Ludowej na terenie byłego powiatu brzeskiego w latach 1945 do 1947. BR_ARKB_K002_T0002_D0002. notatka  »
II poł. 20 w.

Wykaz zmarłych i pomordowanych w związku przyczynowym walki o Socjalizm i walki o utrwalenie Władzy Ludowej w latach 1945-1947 na Ziemi Brzeskiej, woj. Tarnów. BR_ARKB_K002_T0002_D0003. spis  »
II poł. 20 w.

Lista osób, wraz z pełnionymi funkcjami, w czasie organizowania się Władzy Ludowej po II Wojnie światowej, w latach 1945-1948. BR_ARKB_K002_T0003_D0001. spis  »
II poł. 20 w.

Mieszkańcy byłego powiatu brzeskiego, którzy zginęli w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0130. lista  »
II poł. 20 w.

Obywatele pow. Brzeskiego, którzy polegli na wszystkich frontach walki o wolność ojczyzny w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0136. lista  »
II poł. 20 w.

Obywatele pow. Brzeskiego, którzy zginęli śmiercią męczeńską w hitlerowskich kaźniach i obozach koncentracyjnych. BR_ARKB_K001_T0001_D0137. lista  »
II poł. 20 w.

Opis cmentarzy wojennych z II wojny i pomników upamiętniających nazwiska osób, które straciły życie w wyniku II wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0138. lista  »
II poł. 20 w.

Polegli i zaginieni w toku walk frontowych. BR_ARKB_K001_T0001_D0141. lista  »
II poł. 20 w.

Polegli i zaginieni w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. BR_ARKB_K001_T0001_D0142. lista  »
II poł. 20 w.

Przepisane z arkuszy straty osobowe i rzeczowe z lat 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0145. lista  »
II poł. 20 w.

Roman Kądziołka… Ręcznie sporządzona lista nazwisk osób, które zginęły w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0146 . lista  »
II poł. 20 w.

Spis profesorów i nauczycieli z powiatu brzeskiego którzy zginęli z rąk hitlerowców w więzieniach, katowniach, egzekucjach publicznych i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0147 . lista  »
II poł. 20 w.

Spis profesorów i nauczycieli z powiatu brzeskiego którzy zginęli z rąk hitlerowców w więzieniach, katowniach, egzekucjach publicznych i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0148 . lista  »
II poł. 20 w.

Tabela z nazwiskami osób które zginęły w latach 1943-1947. BR_ARKB_K001_T0001_D0149. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób zastrzelonych i zamordowanych w obozach zagłady przez hitlerowskich najeźdźców w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0151 . lista  »
II poł. 20 w.

Zginęli zbombardowani... BR_ARKB_K001_T0001_D0152. lista  »
II poł. 20 w.

List z zarządu gminy Okocim do wszystkich sołtysów gminy Okocim, w sprawie wysiedlenia Żydów z Gromad do Brzeska. BR_ARKB_K001_T0002_D0006 . list  »
1942 - 07 - 15

List z zarządu gminy Okocim do wszystkich sołtysów gminy Okocim, w sprawie zakazu wszelkich kontaktów handlowych z Żydami. BR_ARKB_K001_T0002_D0007 . list  »
1942 - 09 - 11

Ofiary getta w Brzesku rok 1943. BR_ARKB_K001_T0002_D0009. wspomnienie  »
cały 20 w.

Ofiary nienawiści rasowej. BR_ARKB_K001_T0002_D0010. lista  »
cały 20 w.

Ofiary nienawiści rasowej. BR_ARKB_K001_T0002_D0011. lista  »
cały 20 w.

Szczepanów - Karty informacyjne zawierające dane o rodzinach żydowskich ze Szczepanowa. BR_ARKB_K001_T0002_D0012 . lista  »
cały 20 w.

Wykaz Żydów, którzy prowadzili zawody przed wojną a utracili życie w latach 1939-1945 . BR_ARKB_K001_T0002_D0013 . lista  »
cały 20 w.

Zeznanie Szymona Platnera o sytuacji brzeskich Żydów w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0002_D0014. wspomnienie  »
cały 20 w.

Żydzi, którzy mieli sklepy i inne interesy handlowe i przemysłowe w Brzesku. BR_ARKB_K001_T0002_D0015 . lista  »
cały 20 w.

Żydzi w powiecie Brzesko. BR_ARKB_K001_T0002_D0016. notatka  »
cały 20 w.

Mianowanie Zbigniewa Przybylskiego rejonowym lekarzem weterynarii dla rejonu brzeskiego.. fotografia  »
1945-05-22

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.