Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 35 wyników:

Fotografia nieznanego z imienia i nazwiska nauczyciela prowadzącego tajne nauczanie. BR_ARKB_K003_T0001_D0012. fotografia  »
I poł. 20 w.

Zdjęcie nieznanego z imienia i nazwiska nauczyciela prowadzącego tajne nauczanie. BR_ARKB_K003_T0001_D0013. fotografia  »
I poł. 20 w.

Koperta w której umieszczone były wszystkie luźne zdjęcia prezentujące nauczycieli lub stanowiące fotokopie dokumentów. BR_ARKB_K003_T0001_D0014. fotografia  »
II poł. 20 w.

Fotografia nieznanej z imienia i nazwiska nauczycielki prowadzącej tajne nauczanie. BR_ARKB_K003_T0001_D0015. fotografia  »
I poł. 20 w.

Spis osób prowadzących akcję tajnego nauczania w latach 1939-1945. BR_ARKB_K003_T0002_D0007. lista  »
II poł. 20 w.

Spis II osób prowadzących akcję tajnego nauczania w latach 1939-1945. BR_ARKB_K003_T0002_D0008. lista  »
II poł. 20 w.

Spis profesorów prowadzących akcję tajnego nauczania w latach 1939-1945. BR_ARKB_K003_T0002_D0009. lista  »
II poł. 20 w.

Tajne nauczanie – Czchów. BR_ARKB_K003_T0002_D0013. lista  »
II poł. 20 w.

Udział księży w tajnym nauczaniu w pow. brzeskim. BR_ARKB_K003_T0002_D0014. lista  »
II poł. 20 w.

Curriculum Vitae Stanisława Stefańskiego. BR_ARKB_K003_T0003_D0001. życiorys  »
1960 - 08 - 20

List Władysława Nowosielskiego do Karola Bernackiego z 11.01.1970r. BR_ARKB_K003_T0003_D0002. list  »
1970 - 01 - 11

Wspomnienie Władysława Nowosielskiego dotyczące tajnego nauczania w pow. brzeskim w czasie II wojny światowej. BR_ARKB_K003_T0003_D0003. wspomnienie  »
1970 - 01 - 11

Wspomnienie Władysława Nowosielskiego dotyczące tajnego nauczania w pow. brzeskim w czasie II wojny światowej, BR_ARKB_K003_T0003_D0004. wspomnienie  »
1970 - 01 - 11

Wspomnienie Janiny Wawryki o jej mężu Władysławie. BR_ARKB_K003_T0003_D0005. wspomnienie  »
1970 - 02 - 28

Opracowany przez Karola Bernackiego biogram Władysława Nowosielskiego. BR_ARKB_K003_T0003_D0006. życiorys  »
1970 - 03 - 18

Opracowany przez Karola Bernackiego biogram Władysława Nowosielskiego. BR_ARKB_K003_T0003_D0007. życiorys  »
1970 - 03 - 18

Bohaterski czyn – wspomnienia wojenne Janiny Wawrykowej. BR_ARKB_K003_T0003_D0009. wspomnienie  »
1970 - 03 - 21

Bohaterska postawa – wspomnienia wojenne Janiny Wawrykowej. BR_ARKB_K003_T0003_D0010. wspomnienie  »
1970 - 03 - 27

Z dziejów tajnego nauczania w powiecie brzeskim. BR_ARKB_K003_T0003_D0011. artykuł  »
1972

Dr Józef Szymański - tajne nauczanie w Wojniczu 1941-1944. BR_ARKB_K003_T0003_D0012. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Dr Józef Szymański - tajne nauczanie w Wojniczu 1941-1944 - uzupełnienie. BR_ARKB_K003_T0003_D0013. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Kącik wspomnień - Jadwigi Barnaś, dotyczący tajnego nauczania. BR_ARKB_K003_T0003_D0014. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Tajne nauczanie w okresie okupacji na terenie Brzeska, Brzezowca, Jadownik. Opracowanie Heleny Bereziuk, na podstawie materiałów dokumentacyjnych ks. Prof. M. Blecharczyka. BR_ARKB_K003_T0003_D0015. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

Wawryka Franciszek - biogram. BR_ARKB_K003_T0003_D0016. życiorys  »
II poł. 20 w.

Witowski Wawrzyniec - biogram.BR_ARKB_K003_T0003_D0017. życiorys  »
II poł. 20 w.

List Karola Bernackiego – przedstawiciela Komisji Historycznej ZBoWiD Brzesko do byłych uczniów tajnego nauczania. BR_ARKB_K003_T0004_D0007. list  »
1970 - 01 - 18

Instrukcja w sprawie zebrania i opracowania materiałów obrazujących wkład nauczycieli w tajne nauczanie. BR_ARKB_K003_T0004_D0009. instrukcja  »
II poł. 20 w.

Część opisowa do albumu zdjęć. BR_ARKB_K003_T0005_D0001. spis  »
II poł. 20 w.

Odręczna notatka na temat kompletności gromadzonych materiałów. BR_ARKB_K003_T0005_D0002. notatka  »
II poł. 20 w.

Skoroszyt organizujący teczkę o nazwie “Tajne nauczanie… - własność niepozbywalna”. BR_ARKB_K003_T0005_D0003. brulion  »
II poł. 20 w.

„Tajne nauczanie lata 1939-1945 na terenie powiatu Brzesko”. BR_ARKB_K003_T0005_D0004. brulion  »
II poł. 20 w.

Tajne nauczanie - rysunek. BR_ARKB_K003_T0005_D0005. obrazek  »
II poł. 20 w.

„w tej teczce Szkolnictwo na ter. powiatu Brzesko Spis profesorów i uczniów, którzy poginęli z Lic. i Gim. w latach okupacji”. BR_ARKB_K003_T0005_D0006. notatka  »
II poł. 20 w.

Spis polskich nauczycieli prześladowanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0004_D0001. spis  »
II poł. 20 w.

Uzupełniony spis polskich nauczycieli prześladowanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0004_D0002. spis  »
II poł. 20 w.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.