Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 57 wyników:

Lista sołtysa wsi Doły w sprawie strat wojennych w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0003. lista  »
1944 - 11 - 27

Lista sołtysa wsi Biadoliny Szlacheckie w sprawie strat wojennych w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0005. lista  »
1947 - 04 - 13

List sołtysa wsi Łoniowa do posterunku MO w Dębnie w sprawie strat wojennych w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0007. list  »
1947 - 02 - 13

Wykaz osób poległych w czasie działań wojennych I i II wojny światowej, których akty zgonu znajdują się w USC w Wojniczu. BR_ARKB_K001_T0001_D0008. lista  »
1969 - 01 - 14

Lista poległych i zamordowanych Wojniczan w czasie I i II wojny światowej. BR_ARKB_K001_T0001_D0009. lista  »
1969 - 01 - 15

Lista osób z powiatu brzeskiego, które zginęły w czasie okupacji niemieckiej. BR_ARKB_K001_T0001_D0010. lista  »
1969 - 10 - 28

Maszynopis z rozmowy Karola Bernackiego z Katarzyną Wegrzyn z Opolskich oraz Heleną Siwak. BR_ARKB_K001_T0001_D0034. wywiad  »
1972 - 08 - 02

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zawada Lanckorońska. BR_ARKB_K001_T0001_D0054. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zawada Lanckorońska. BR_ARKB_K001_T0001_D0053. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Jamna. BR_ARKB_K001_T0001_D0052. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Ruda Kameralna. BR_ARKB_K001_T0001_D0051. lista  »
1974 - 04 - 26

List sołtysa Maszkienic informujący o nazwiskach osób zamordowanych w czasie wojny (1939-1945). BR_ARKB_K001_T0001_D0001. list  »
1947 - 02 - 13

List sołtysa wsi Łysa Góra (prawdopodobnie Kural Andrzej) do posterunku MO w Dębnie w sprawie strat wojennych w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0002. list  »
1947 - 02 - 13

Wykaz sołtysa wsi Sufczyn w sprawie strat wojennych w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0004. lista  »
1947 - 02 - 26

List sołtysa wsi Porąbka Uszewska do posterunku MO w Dębnie w sprawie strat wojennych w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0006. list  »
1946 - 02 - 13

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wola Strózka. BR_ARKB_K001_T0001_D0056. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Wola Strózka. BR_ARKB_K001_T0001_D0058. lista  »
1974 - 04 - 26

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zakrzów. BR_ARKB_K001_T0001_D0064. lista  »
1974 - 05 - 06

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Maszkienice. BR_ARKB_K001_T0001_D0066. lista  »
1974 - 05 - 19

Straty wojenne – rodzina Smulskich w Mokrzyskach (wspomnienie Walentyny Solak). BR_ARKB_K001_T0001_D0068 . lista  »
1974 - 06 - 14

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Księże Kopacze. BR_ARKB_K001_T0001_D0069 . lista  »
1974 - 06 - 23

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Kopacze Wielkie. BR_ARKB_K001_T0001_D0070. lista  »
1974 - 06 - 23

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Jamna. BR_ARKB_K001_T0001_D0090. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Niedźwiedza. BR_ARKB_K001_T0001_D0098. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Porąbka Uszewska. BR_ARKB_K001_T0001_D0101 . lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Poręba Spytkowska. BR_ARKB_K001_T0001_D0102. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Poręba Spytkowska. BR_ARKB_K001_T0001_D0103. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Rajsko. BR_ARKB_K001_T0001_D0104. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zawada Uszewska. BR_ARKB_K001_T0001_D0110. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zdrochec. BR_ARKB_K001_T0001_D0111. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Zdrochec. BR_ARKB_K001_T0001_D0112. lista  »
II poł. 20 w.

Arkusz ewidencyjny strat wojennych wsi Żerków. BR_ARKB_K001_T0001_D0113. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz strat wojennych – Biadoliny Radłowskie, Biadoliny Szlacheckie, Bielcza, Borzęcin. BR_ARKB_K001_T0001_D0114. lista  »
II poł. 20 w.

Lista strat osobowych z gminy Czchów w czasie II wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0115. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz imienny osób z gromady Dębna zastrzelonych, aresztowanych i przeprowadzonych obław SS. BR_ARKB_K001_T0001_D0116. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz zbrodni niemieckich popełnionych na ludności z terenu Gminy Dębno w czasie okupacji od r. 1939-1944 włącznie. BR_ARKB_K001_T0001_D0117. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób z gromady Bielcza, zastrzelonych i zamordowanych w niemieckich obozach zagłady. BR_ARKB_K001_T0001_D0118. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz uczestników kampanii wrześniowej 1939 r. ze wsi Maszkienice, osób zastrzelonych i zamordowanych w obozach zagłady przez hitlerowskich najeźdźców. BR_ARKB_K001_T0001_D0119. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób zastrzelonych i zamordowanych w wyniku II wojny ze wsi Szczepanów i Przyborów. BR_ARKB_K001_T0001_D0120. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób zastrzelonych i zamordowanych w wyniku II wojny ze wsi Szczepanów. BR_ARKB_K001_T0001_D0121. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób z Jadownik, które poległy na frontach II wojny światowej. BR_ARKB_K001_T0001_D0122. lista  »
II poł. 20 w.

Spis mieszkańców Jadownik prześladowanych przez hitlerowców. BR_ARKB_K001_T0001_D0123. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób zamordowanych i poległych w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie gminy Jadowniki. BR_ARKB_K001_T0001_D0124. lista  »
II poł. 20 w.

Mieszkańcy byłego powiatu brzeskiego, którzy zginęli w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0130. lista  »
II poł. 20 w.

Lista nazwisk osób z Jadownik, zabitych w czasie II wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0131. lista  »
II poł. 20 w.

Notatka w sprawie walk partyzanckich, grobów itp. BR_ARKB_K001_T0001_D0135. notatka  »
II poł. 20 w.

Pod Mogiłą. Opis wydarzeń z 5 X 1944 r. w lasach Stróżkich. BR_ARKB_K001_T0001_D0139. notatka  »
II poł. 20 w.

Polegli i zaginieni w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. BR_ARKB_K001_T0001_D0142. lista  »
II poł. 20 w.

Poległych za ojczyznę pamięć i chwała – napis na nagrobku w Maszkienicach. BR_ARKB_K001_T0001_D0143 . lista  »
II poł. 20 w.

Przepisane z arkuszy straty osobowe i rzeczowe z lat 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0145. lista  »
II poł. 20 w.

Roman Kądziołka… Ręcznie sporządzona lista nazwisk osób, które zginęły w czasie wojny. BR_ARKB_K001_T0001_D0146 . lista  »
II poł. 20 w.

Spis profesorów i nauczycieli z powiatu brzeskiego którzy zginęli z rąk hitlerowców w więzieniach, katowniach, egzekucjach publicznych i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0147 . lista  »
II poł. 20 w.

Spis profesorów i nauczycieli z powiatu brzeskiego którzy zginęli z rąk hitlerowców w więzieniach, katowniach, egzekucjach publicznych i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0148 . lista  »
II poł. 20 w.

Tabela z nazwiskami osób które zginęły w latach 1943-1947. BR_ARKB_K001_T0001_D0149. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz imion i nazwisk na pomniku w Rynku w Wojniczu. BR_ARKB_K001_T0001_D0150. lista  »
II poł. 20 w.

Wykaz osób zastrzelonych i zamordowanych w obozach zagłady przez hitlerowskich najeźdźców w latach 1939-1945. BR_ARKB_K001_T0001_D0151 . lista  »
II poł. 20 w.

Zginęli zbombardowani... BR_ARKB_K001_T0001_D0152. lista  »
II poł. 20 w.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.