Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Zbiór tematyczny » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„K1 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: Powiat brzeski w latach 1939-1945” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
Kolekcja Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej (dokumenty z archiwum Karola Bernackiego)</p> <p>1.Dzieje twórcy zespołu lub dane o osobie, której dotyczy kolekcja Karol Bernacki żył w latach 1910-1982. Po zakończeniu nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim pracował jako sekretarz sądowy w Liszkach koło Krakowa. Powołany do wojska w sierpniu 1939 roku, kampanię wrześniową odbywał jako dowódca plutonu Batalionu Zapasowego z Bielska. Uczestniczył w bitwach pod Wierzchowiskami i Polichną. W czasie okupacji zamieszkał w Jadownikach, gdzie włączył się do pracy w ruchu oporu, podejmując jako oficer zadania bojowe w NSZ, NOW i w końcu AK. Pełnił funkcję Dowódcy Placówki a następnie zastępcy Komendanta Podokręgu Tarnów AK. W czasie pacyfikacji Jadownik (lipiec 1943 r.) został rozpoznany i aresztowany, jednak udało mu się uciec. Ukrywał się w Porąbce Uszewskiej, następnie w Czchowie. W konspiracji pozostał aż do wyzwolenia. Decyzją przełożonych pełnił w tym czasie funkcje sztabowe, nie narażając się na kolejne aresztowania. Po wojnie Karol Bernacki zajął się dokumentacją działań ruchu oporu na terenie powiatu brzeskiego. Spisywał swoje wspomnienia z czasów okupacji, nagrywał wspomnienia innych członków podziemnych organizacji, gromadził mapy, pozyskiwał kopie dokumentów ZBoWiD w celu stworzenia kompletnego archiwum dającego obraz zakresu działań i struktur organizacji niepodległościowych w powiecie brzeskim. 2.Informacje o pochodzeniu zbioru, ofiarodawcach Kolekcja „Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej (dokumenty z archiwum Karola Bernackiego)” została wypożyczona Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku przez p. Jacka Winiarczyka (obecnego właściciela kolekcji). Biblioteka posiada prawo do udostępniania nieodpłatnie cyfrowej kopii dokumentów. 3.Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) Kolekcja stanowi źródło do badań dotyczących działalności Polskiego Państwa Podziemnego na terenie powiatu brzeskiego. Kolekcja „Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej (dokumenty z archiwum Karola Bernackiego)” składa się z 10 segregatorów wypełnionych dokumentami, notatkami, maszynopisami wspomnień, zdjęciami, mapami. 4.Informacje o zastosowanej metodzie porządkowania i inwentaryzacji akt Kolekcja „Powiat Brzeski w czasie II wojny światowej (dokumenty z archiwum Karola Bernackiego)” została uporządkowana tematycznie, w podziale na teczki zagadnieniowe. W obrębie teczek obowiązuje układ chronologiczny dokumentów. Tam gdzie niemożliwe było ustalenie daty utworzenia dokumenty uporządkowano alfabetycznie. W celu zinwentaryzowania wszystkich dokumentów zastosowano następujący podział: 5 kolekcji tematycznych ( K001, K002, K003, K004, K005), w których znajdują się teczki, w nich poszczególne dokumenty. Przyporządkowanie dokumentu do kolekcji i teczki zapisane jest w jego sygnaturze, np. dokument BR_ARKB_K001_T003_D0001  Jest to dokument pierwszy z teczki trzeciej w kolekcji pierwszej.</p> Katalog całej kolekcji można zobaczyć na stronie: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Katalog%20kolekcji%20Karola%20Bernackiego.pdf

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.