Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „K3 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: Tajne nauczanie na terenie powiatu brzeskiego ” » Teczki » Teczka „T1: Zdjęcia (tajne nauczanie)”

1940 - 01 - 01 --- 1940 - 12 - 31
image Zdjęcie prof. Władysława Glodta. BR_ARKB_K003_T0001_D0001 »

1944 - 01 - 03
image Fotografia niemieckiego zaświadczenia z 1944 r. w sp. przebywania Władysława Nowosielskiego w szpitalu. BR_ARKB_K003_T0001_D0002 »

1945 - 06 - 26
image Zdjęcie listu Naczelnika Wydziału Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie do dyrekcji Prywatnego Gimnazjum w Wojniczu. BR_ARKB_K003_T0001_D0003 »

1945 - 10 - 18
image Zdjęcie Zaświadczenie Sołtysa Gromady Wojnicz Franciszka Opieła dla Wandy Gądek. BR_ARKB_K003_T0001_D0004 »

1945 - 11 - 03
image Fotografia Zaświadczenia ZNP Oddziału w Tarnowie dla Wandy Gądek. BR_ARKB_K003_T0001_D0005 »

1945 - 11 - 15
image Zdjęcie odręcznej notatki (Curriculum vitae) Wandy Gądkówny, zawierającej jej wspomnienia. BR_ARKB_K003_T0001_D0006 »

1961 - 01 - 01 --- 1980 - 12 - 31
image Zdjęcie maszynopisu: Szkolnictwo w Wojniczu od okresu zaborów do 1945 roku. BR_ARKB_K003_T0001_D0007 »

II poł. 20 w.
image Fotografia brzeskiego Rynku już po zmianach wprowadzonych podczas okupacji (płytę Rynku zamieniono na skwer). BR_ARKB_K003_T0001_D0008 »

I poł. 20 w.
image Zdjęcie prof. Bronisława Gądka. BR_ARKB_K003_T0001_D0009 »

I poł. 20 w.
image Zdjęcie prof. Franciszka Wawryki. BR_ARKB_K003_T0001_D0010 »

I poł. 20 w.
image Zdjęcie prof. Witolda Zajączkowskiego. BR_ARKB_K003_T0001_D0011 »

I poł. 20 w.
image Fotografia nieznanego z imienia i nazwiska nauczyciela prowadzącego tajne nauczanie. BR_ARKB_K003_T0001_D0012 »

I poł. 20 w.
image Zdjęcie nieznanego z imienia i nazwiska nauczyciela prowadzącego tajne nauczanie. BR_ARKB_K003_T0001_D0013 »

II poł. 20 w.
image Koperta w której umieszczone były wszystkie luźne zdjęcia prezentujące nauczycieli lub stanowiące fotokopie dokumentów. BR_ARKB_K003_T0001_D0014 »

I poł. 20 w.
image Fotografia nieznanej z imienia i nazwiska nauczycielki prowadzącej tajne nauczanie. BR_ARKB_K003_T0001_D0015 »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.