Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „K3 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: Tajne nauczanie na terenie powiatu brzeskiego ” » Teczki » Teczka „T3: Wspomnienia dotyczące tajnego nauczania w powiecie brzeskim”

1960 - 08 - 20
image Curriculum Vitae Stanisława Stefańskiego. BR_ARKB_K003_T0003_D0001 »

1970 - 01 - 11
image List Władysława Nowosielskiego do Karola Bernackiego z 11.01.1970r. BR_ARKB_K003_T0003_D0002 »

1970 - 01 - 11
image Wspomnienie Władysława Nowosielskiego dotyczące tajnego nauczania w pow. brzeskim w czasie II wojny światowej. BR_ARKB_K003_T0003_D0003 »

1970 - 01 - 11
image Wspomnienie Władysława Nowosielskiego dotyczące tajnego nauczania w pow. brzeskim w czasie II wojny światowej, BR_ARKB_K003_T0003_D0004 »

1970 - 02 - 28
image Wspomnienie Janiny Wawryki o jej mężu Władysławie. BR_ARKB_K003_T0003_D0005 »

1970 - 03 - 18
image Opracowany przez Karola Bernackiego biogram Władysława Nowosielskiego. BR_ARKB_K003_T0003_D0006 »

1970 - 03 - 18
image Opracowany przez Karola Bernackiego biogram Władysława Nowosielskiego. BR_ARKB_K003_T0003_D0007 »

1970 - 03 - 18
image Wspomnienia Jana Królikiewicza z Wojnicza. BR_ARKB_K003_T0003_D0008 »

1970 - 03 - 21
image Bohaterski czyn – wspomnienia wojenne Janiny Wawrykowej. BR_ARKB_K003_T0003_D0009 »

1970 - 03 - 27
image Bohaterska postawa – wspomnienia wojenne Janiny Wawrykowej. BR_ARKB_K003_T0003_D0010 »

1972
image Z dziejów tajnego nauczania w powiecie brzeskim. BR_ARKB_K003_T0003_D0011 »

II poł. 20 w.
image Dr Józef Szymański - tajne nauczanie w Wojniczu 1941-1944. BR_ARKB_K003_T0003_D0012 »

II poł. 20 w.
image Dr Józef Szymański - tajne nauczanie w Wojniczu 1941-1944 - uzupełnienie. BR_ARKB_K003_T0003_D0013 »

II poł. 20 w.
image Kącik wspomnień - Jadwigi Barnaś, dotyczący tajnego nauczania. BR_ARKB_K003_T0003_D0014 »

II poł. 20 w.
image Tajne nauczanie w okresie okupacji na terenie Brzeska, Brzezowca, Jadownik. Opracowanie Heleny Bereziuk, na podstawie materiałów dokumentacyjnych ks. Prof. M. Blecharczyka. BR_ARKB_K003_T0003_D0015 »

II poł. 20 w.
image Wawryka Franciszek - biogram. BR_ARKB_K003_T0003_D0016 »

II poł. 20 w.
image Witowski Wawrzyniec - biogram.BR_ARKB_K003_T0003_D0017 »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.