Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „K4 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: Dokumentacja prowadzenia prac przez K. Bernackiego” » Teczki » Teczka „T1: Korespondencja zawarta w kolekcji: Powiat brzeski w czasie II wojny światowej”

1957 - 12 - 21
image List inż.. Stanisława Stolarza do K. Bernackiego w sp. przesłania wypełnionych ankiet więźniów obozu Oświęcim. BR_ARKB_K004_T0001_D0001 »

1957 - 12 - 22
image List Juliana Książka do K. Bernackiego w sp. nadania odznaczenia Julianowi przez ZBoWiD. BR_ARKB_K004_T0001_D0002 »

1959 - 08 - 07
image List (prawdopodobnie do K. Bernackiego) od nieznanego nadawcy z Krakowa (8.08.1959 r.). BR_ARKB_K004_T0001_D0003 »

1959 - 09 - 12 lata 50.
image Program uroczystego capstrzyku na pamiątkę 20 rocznicy wybuchu II wojny (12.09.1959 r.). BR_ARKB_K004_T0001_D0004 »

1961 - 02 - 01
image List z Zarządu Głównego ZBoWiD (Warszawa) do zarządów regionalnych w sp. rejestrowania osób poddawanym hitlerowskim eksperymentom medycznym. BR_ARKB_K004_T0001_D0005 »

1962 - 10 - 20
image List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do zarządów regionalnych w sprawie ustalenia śmierci Wasyla Sukacza Antonowicza. BR_ARKB_K004_T0001_D0006 »

1962 - 10 - 20
image List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do zarządów regionalnych o stworzeniu muzeum Sttuthoff i poszukiwaniu eksponatów. BR_ARKB_K004_T0001_D0007 »

1963 - 07 - 26
image List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do Juliana Hebdy (Porąbka Uszewska) w sprawie poszukiwanych przez wspomnianego dok. archiwalnych. BR_ARKB_K004_T0001_D0008 »

1963 - 07 - 26
image List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do Oddziału ZBoWiD Brzesko w sprawie udostępnienia brzeskich materiałów historycznych do prezydium ZBoWiD w Krakowie do publikacji historycznej. BR_ARKB_K004_T0001_D0009 »

1963 - 08 - 02
image List Juliana Hebdy do K. Bernackiego w sp. informacji o walkach AK na terenie powiatu brzeskiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0010 »

1963 - 08 - 29
image List Karola Bernackiego do Juliana Hebdy w odpowiedzi na list z początku sierpnia 1963 r. BR_ARKB_K004_T0001_D0011 »

1965 - 09 - 04
image List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych w sprawie poszukiwania informacji o Stanisławie Peplińskim ps. „Michel”. BR_ARKB_K004_T0001_D0012 »

1965 - 09 - 10
image List Oddziału ZBoWiD Brzesko do Okręgu ZbowiD Kraków w odpowiedzi na poszukiwania wiadomości o Stanisławie Pelplińskim. BR_ARKB_K004_T0001_D0013 »

1966 - 05 - 30
image List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych pouczający aby dokładnie kompletować akta weryfikacyjne członków ruchu oporu. BR_ARKB_K004_T0001_D0014 »

1967 - 02 - 14
image List Prezydium Rady Narodowej w Uszwi do Zarządu ZBoWiD Brzesko informujący o losach mieszkańców gromady Uszew. BR_ARKB_K004_T0001_D0015 »

1967 - 06 - 29
image List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych w sprawie poszukiwania dowodów obciążających osoby wymienione w liście – przestępców hitlerowskich. BR_ARKB_K004_T0001_D0016 »

1969 - 12 - 12
image List Zarządu ZBoWiD Brzesko do Urzędu Stanu Cywilnego w Wojniczu z prośbą o udostępnienie danych z ksiąg zmarłych w okresie 1939-1945. BR_ARKB_K004_T0001_D0017 »

1970 - 11 - 30
image List z Zarządu ZBoWiD z Krakowa do oddziałów i kół regionalnych w sprawie utworzenia Sekcji Historycznej Wojska Polskiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0018 »

1971 - 06 - 04
image List z Łysej Góry (sołtysa wsi?) do ZBoWiD Brzesko informujący o przesłaniu wypełnionego formularza strat wojennych. BR_ARKB_K004_T0001_D0019 »

1971 - 12 - 15
image List mgr Józefa Guzika z Krakowa do Komitetów Powiatowych SKL. BR_ARKB_K004_T0001_D0020 »

1972 - 11 - 04
image Odpis listu Romualda Bąka do Kazimiery Woźniak dot. Władysława Opioła. W załączeniu historia „Stodoły w Gardelegen” Melchiora Wańkowicza. BR_ARKB_K004_T0001_D0021 »

1972 - 11 - 25
image List Karola Bernackiego do Jana Juchno z prośbą o wspomnienia wojenne. BR_ARKB_K004_T0001_D0022 »

1973 - 05 - 15
image List J. Madeja/Majdysia do Karola Bernackiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0023 »

1974 - 02 - 15
image Odpis listu Okręgu ZBoWiD Kraków przesłany przez Zarząd Oddziału w Brzesku do Karola Bernackiego w sprawie podjęcia działań upamiętniających prace wybitnych obcokrajowców na terenie Polski od 1900 r. BR_ARKB_K004_T0001_D0024 »

1974 - 02 - 15
image List v-ce prezesa Zarządu Okręgu ZBoWiD Kraków – Mieczysława Madeja do ZBoWiD Oddział Brzesko w sprawie planu pracy Okręgowych Komisji Historycznych na 1974 r. BR_ARKB_K004_T0001_D0025 »

1974 - 04 - 25
image List M. Piotrowskiego z Czchowa do Karola Bernackiego w sprawie przesłania arkuszy danych dla ZBoWiD. BR_ARKB_K004_T0001_D0026 »

1974 - 04 - 26
image List ZBoWiD Zakliczyn do ZBoWiD Brzesko w sp. przesłania ankiet o stratach wojennych. BR_ARKB_K004_T0001_D0027 »

1974 - 10 - 04
image List z Bochni od pracownicy Muzeum do Karola Bernackiego. BR_ARKB_K004_T0001_D0028 »

1977 - 11 - 02
image List Karola Bernackiego do Parafii Szczepanów z prośbą o sprawdzenie danych. BR_ARKB_K004_T0001_D0029 »

1980 - 12 - 01
image List Karola Bernackiego do Augustyny Mirochny (?). BR_ARKB_K004_T0001_D0030 »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.