Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „K4 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: Dokumentacja prowadzenia prac przez K. Bernackiego” » Teczki » Teczka „T3: Dokumentacja prac Komisji Historycznej ZBoWiD”

1957 - 09 - 21
image Plakat „Nigdy więcej wojny” związany z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej. BR_ARKB_K004_T0003_D0001 »

1959 - 05 - 15
image Regulamin konkursu dot. Ruchu Oporu w latach 19391-1945 w Polsce. BR_ARKB_K004_T0003_D0002 »

1968
image List ZBoWiD Kraków do oddziałów regionalnych w sprawie poszukiwania informacji o członkach załogi kontrtorpedowca „Grom”. BR_ARKB_K004_T0003_D0003 »

1968
image Wykaz filmów do imprezy „Film dokumentem walki i męczeństwa”. BR_ARKB_K004_T0003_D0004 »

1970 - 04 - 02
image Informacje i wytyczne dotyczące opracowania i weryfikacji rejestru obozów hitlerowskich na ziemiach polskich w latach 1939-1945. BR_ARKB_K004_T0003_D0005 »

1971 - 03 - 11
image List ZBoWiD Kraków do Komisji Historycznych oddziałów regionalnych w sprawie poszukiwania informacji o stratach wojennych w latach 1939-1945. BR_ARKB_K004_T0003_D0006 »

1971 - 03 - 23
image List ZBoWiD Kraków do oddziału ZboWiD Brzesko z prośbą o oddelegowanie na spotkanie instrukcyjne jednego członka ZBowiD z Brzeska. BR_ARKB_K004_T0003_D0007 »

1971 - 03 - 31
image List Prezesa Zarządu Okręgu ZBoWiD– ppłk Edwarda Dysko do Komisji Historycznej ZBoWiD w Limanowej w sp. akcji statystycznej strat wojennych. BR_ARKB_K004_T0003_D0008 »

1971 - 03 - 31
image List Prezesa Zarządu Okręgu ZBoWiD– ppłk Edwarda Dysko do Komisji Historycznej ZBoWiD w Brzesku w sp. akcji statystycznej strat wojennych. BR_ARKB_K004_T0003_D0009 »

1971 - 01
image Notatki z planów pracy Komisji Historycznej ZBoWiD. BR_ARKB_K004_T0003_D0010 »

1973 - 05 - 30
image Sprawozdanie z plenum Komisji Historycznej ZBoWiD 1973 r. w Krakowie. BR_ARKB_K004_T0003_D0011 »

1973
image Instrukcja wypełniania „Ankiety archiwalnej dotyczącej relacji, wspomnień, not historycznych i pamiętników”. BR_ARKB_K004_T0003_D0012 »

1974 - 05 - 20
image List Sekretarza Koła Gminnego ZBoWiD Dębno – Tadeusza Racibora do Komisji Historycznej ZBoWiD w Brzesku. BR_ARKB_K004_T0003_D0013 »

1975 - 11 - 04
image Uchwała plenarnego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Tarnowie. BR_ARKB_K004_T0003_D0014 »

1975 - 11 - 04
image Przemówienie z Plenarnego Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD, dn. 4.11.9175r. BR_ARKB_K004_T0003_D0015 »

1976 - 08 - 28
image Odręczne notatki Karola Bernackiego. BR_ARKB_K004_T0003_D0016 »

1978 - 07 - 06
image Odręczna notatka Karola Bernackiego dot. Stanisława Szydłowskiego. BR_ARKB_K004_T0003_D0017 »

1980 - 10 - 28
image Oświadczenie świadka – dokument używany do rejestracji osób z Ruchu Oporu. BR_ARKB_K004_T0003_D0018 »

II poł. 20 w.
image Ankieta przesłana do uczestników walk z okupantem hitlerowskim. BR_ARKB_K004_T0003_D0019 »

II poł. 20 w.
image Około 6000 Polaków… - notatka o całkowitych sumach wojennych strat osobowych. BR_ARKB_K004_T0003_D0020 »

II poł. 20 w.
image Pyta Pan Prezes… - notatka odręczna pytania prezesa Adama Dzierwy. BR_ARKB_K004_T0003_D0021 »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.