Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Zbiór tematyczny » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)bdquo;K1 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: Powiat brzeski w latach 1939-1945” » Teczki (jednostki archiwalne) » Teczka (jednostka archiwalna)„T1: Listy strat wojennych (osobowe i materialne) powiatu brzeskiego”

 

Lista strat wojennych w powiecie Brzesko. BR_ARKB_K001_T0001_D0128

Kolekcja (zbiór/zespół): K1 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: Powiat brzeski w latach 1939-1945, Słowa kluczowe: zniszczenia materialne miasta Brzeska, spis pomordowanych przez okupanta w latach 1939-1945, polegli na frontach II wojny światowej, straty wojenne, Brzesko


Lista strat wojennych w powiecie Brzesko. Sumaryczna lista strat wojennych z terenu całego powiatu brzeskiego. Układ i numeracja stron (pojawia się np. 11 a po niej 11a itp.) wskazuje, że listę uzupełniano w trakcie jej tworzenia. Maszynopis zawiera ponad 50 stron. Rozpoczyna ją karta na której zapisano: cmentarz w Brzesku – być może autor zamierzał sporządzić listę miejsc upamiętniających wydarzenia wojenne, a lista rozrosła się. Brak autora. [51 s. A4, mps] BR_ARKB_K001_T0001_D0001 Listy strat wojennych (osobowe, materialne) oraz opis pomników upamiętniających poległych w czasie II wojny na terenie powiatu brzeskiego Cmentarz w Brzesku- grób mauzoleum poświęcony pamięci ofiar hitlerowskich obozów koncentracyjnych Dokument zawiera: 1. Na pierwszej stronie jest informacja o pomniku upamiętniających tych więźniów, przy ul. Ogrodowej, w którym umieszczono urnę z prochami z różnych obozów. 2. Lista osób z Brzeska i okolic zmarłych w obozach koncentracyjnych i więzieniach latach 1939-1945. Lista zawiera 43 nazwiska: Bratko Stanisław, Bartoszek Stanisław, Berezowski Mieczysław, Bednarek Józef, Bernadzikowski Aleksander, Brzeski Jan, Cieślik Jan, Cierniak Stanisław, Ciszewski Antoni, Dach Józef, Dernoga Adam, Dyla Stanisław, Ekioes Tadeusz, Gardziel Jan, Gancarz Józef, Gdowski Zdzisław, Gęsiorski Aleksander, Grzybek Zygmunt, Gurgul Feliks, Kamiński Stanisław, Koczwara Stanisław, Lenda Piotr, Locher Oskar, Małysa Bolesław, Marzec Janina, Maślak Tadeusz, Machlaj Włodzimierz, Niedzielski Andrzej, Nowak Stanisław, Nowak Kazimierz, Osuchowski Stefan, Osuchowski Kazimierz, Patolski Ignacy, Petersa dam, Solak Jan, Sowiński Karol, Stankiewicz Józef, Streer Kazimierz, Szuba Władysław, Wlazowski Stanisław, Witek Jakub, Witek Jakub, Wrona Karol, Zajączkowski Lesław. [s.1-2] 3. Lista żołnierzy Wojska Polskiego z Brzeska, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Lista obejmuje 8 nazwisk: Cyga Jerzy (na kopii przy Cyga Jerzy zaznaczono poprawkę, iż zginął w Ancona), Czernicki Jerzy, Jakubowski Józef, Mastapski Adam, Sukiennik Jerzy, Wyczesany Marceli, Zdrochecki Roman, Rutkowski Karol. [s.2] 4. Lista osób z Brzeska, które zginęły w oddziałach partyzanckich. Lista zawiera 4 nazwiska: od Mossoczy Władysław, Goos Czesław „Gordon” (na kopii zaznaczono poprawkę przy nazwisku Goos Czesław pseud. „Gordon”, w oryginale jest „Gardon”), Goos Władysław, Bereziuk Stefan. [s.2] 5. Lista osób z Brzeska, które zginęły od wypadków spowodowanych wojną. Lista zawiera 4 nazwiska: Bernacki Wincenty, Kapustka Wojciech „Rawicz”, Habryło Karol, Gajewski Walery. [s.2-3] 6. Lista osób, które zginęły w walkach w 1945 roku. Lista zawiera 1 nazwisko: Sajsbeurg Semen- żołnierz sowiecki. [s.3] 7. Opis cmentarza wojskowego, na którym wystawiono pomnik „Światowid”, o czterech krzyżach, dla poległych z czasów II wojny światowej. Jest to zbiorowa mogiła (na kopii zapisano, że spoczywają tam prochy 60 osób), w której złożono ciała pomordowanych w wyniku bombardowania na stacji kolejowej Słotwina w 1939 roku. Lista osób, które zginęły w czasie bombardowania na stacji zawiera 30 nazwisk: Baran Franciszek z Lanckorony, Barcik Franciszek z Rychwałdu, Boguszewski Bolesław ze Strzelec Wielkich, Brzoza Jan z Rudy Śląskiej, Borowiec Stanisław z Ostrowca, Borowiec Stanisław (szeregowy I bat KOP), Dobisz Albin z Bruśników k/Mucharza, Fiałek Adam, Frąckiewicz (nazwisko poprawiono długopisem na kopii), Krok Tomasz, Kowalczyk Józef z Łękawicy, Jarosz Ryszard z Rycerki Górnej, Liściok Jan (nazwisko poprawiono długopisem na kopii) ze Solca, Łopata Jan z Palczy, Łukawski Karol z Oświęcimia, Piątek Paweł ze Swoszowic, Pleń Michał, Połednik Józef z Kamionki, Pierkiel Wiktor z Kątów, Mika Augustyn z Pawłowa, Skutnik Władysław z Biskupic, Strzeliński Marcin, Szopa Antoni z Tenczynka, Szydłak Franciszek, Tomiczek Wincenty z Kocieży, Hul-Winnicki Michał z Wadowic, Kurek Józef z Lipnicy Dolnej, Lupa Andrzej z Lipnicy Dolnej, Seigalla Reinhold, Wojtas Franciszek z Tenczynka. [s.3-4] 8. Informacja o sarkofagu betonowym na cmentarzu wojskowym w Brzesku, w którym złożono prochy osób zmarłych w walkach o utrwalenie Władzy Ludowej w latach 1945-1947. Lista nazwisk obejmuje 19 osób: Bagiński Mieczysław, Nowak Mieczysław, Rajtar Stanisław, Świtalski Jan, Czernecki Władysław, Rejdych Henryk, Kryca Wojciech, Nowak Jan, Czernecki Władysław, Bolek Stanisław, Jędrzejczyk Jan, Malczyk Antoni, Pawełek Andrzej, Postawa Władysław, Szyjkowski Ryszard, Sokołowski Piotr, Tracz Mieczysław, Wołek Kazimierz, Zając Jan. [s.4] 9. Informacja o getcie żydowskim w Brzesku oraz nazwiska 5 osób spośród inteligencji żydowskiej, które zostały zamordowane: Bloch Henryk, Stiel N, Schmaus Henryk, Moses Landau (na kopii zaznaczono, że przeżył wojnę i udał się do Palestyny), Strauber Edmund. [s.5-6] 10. Lista poległych i zaginionych w toku walk frontowych z Jadownik. Lista zawiera 14 nazwisk: Berezium Stefan (dopisany ręcznie na oryginale), Bodzioch Franciszek, Hojnowski Józef (na kopii skreślono Józef, dopisano Stanisław), Pałka Antoni, Szkodny Józef, Wawryka Roman, Hudy Jan, Wawryka Bronisław, Hronowski X, Kubala Józef, Serwin Władysław, Serwin Franciszek, Węgrzyn Stefan, Kura Ludwik. [s.6] 11. Lista mieszkańców Jadownik pomordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowej. Lista zawiera 34 nazwiska: Wawryka Aleksander, Świerczek Jan- Nepomucen (na kopii dopisano „zamordowany 8.08.1944 w Powstaniu w Warszawie i spalony na cmentarzu Wola w Warszawie), Topolski Eugeniusz, Ludkowski Stanisław, Serwin Michał (dopisany później na innej maszynie), Nowak Henryk, Duc Stanisław, Duc Piotr, Duc Władysław, Kądziołka Roman, Świerad Stanisław, Kozub Józef, Stec Jan, Cyga Piotr, Kubala Władysław- Mikołaj, Kubala Michał, Orządała Maria, Marmul Stanisław, Marchwica Stanisław, Kita Stanisław, Czarnecki Stanisław, Marmól Stanisław, Wawryka Franciszek, Biernat Piotr, Dadej Władysław, Wawryka Władysław, Piękoś Maria, Duc N, Hudy Józef, Cebula Franciszek, Cebula Wincenty, Wadowski Edward, Cebula Władysław, Dadej Jan. [s.6-7] 12. Lista Żydów z Jadownik, zamordowanych w czasie II wojny światowej. Lista zawiera 42 nazwiska: Kreiswirt Pinkas, Kreiswirt Rózia, Kreiswirt Icek, Kreiswirt Rózia, Müntz Chane, Müntz Sura, Müntz Rojza, Müntz Stora, Schimmel Debora, Schimmel Uniek, Schimmel Moniek, Schimmel Sabina, Schimmel Bina, Schimmel Rózia, Zucker N., Zucker Lonka, Gnesner Jakub, Gnesner N (nad inicjałem imienia dopisano ręcznie: Schmul), Keiner Mozes, Keiner Ryfka, Keiner Dolek, Parnas N, Parnas N, Parnas N, Parnas N (na kopii przy każdym nazwisku poprawiono ręcznie: na), Wasserteil N., Wasserteil N., Wasserteil N., Gimpel Machcia, Gimpel Józef, Gimpel N., Wolf Mann, Wolf N, Grün Salomon, Grün N., Burg Mozes, zona Mozesa Grüna, Schimmel Jakub, Schimel N., Schimel N., Kreiswirt N., Kreiswirt N. [s.7-8] 13. Lista mieszkańców Jadownik, którzy zginęli na przymusowych robotach w Niemczech. Lista zawiera 8 nazwisk: Dzieński Julian, Dzieńska Adela, Kandela Olga, Kołek Bolesław, Hajdo Tadeusz, Kura Franciszek, Topolski Augustyn, Bartosz Stanisław. [s.8-9] 14. Lista mieszkańców Jasienia, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939. Lista zawiera 3 nazwiska: Kaim Marian, Kubala Józef, Witek Jan. [s.9] 15. Lista mieszkańców Jasienia, którzy zginęli, jako uczestnicy Ruchu Oporu. Lista zawiera 9 nazwisk: Koczwara Piotr, Koczwara Stanisław, Kazan Jan, Romankiewicz Tadeusz, Cisak Tadeusz, Zachara Kunegunda, Laska Salomea, Lechowicz Mikołaj, Cycoń Jan. [s.9] 16. Lista mieszkańców Jasienia, którzy zginęli na przymusowych robotach w Niemczech. Lista zawiera 3 nazwiska: Godoń / Godeń Antoni, Duda / Duch Marceli, Kaźmierczyk Antoni. [s.9] 17. Lista mieszkańców Okocimia, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Lista zawiera 7 nazwisk: Franke Jan, Kabat Józef, Dyla Stanisław, Chmioła Paweł, Karwala Roman, Zydroń Józef, Henisch Jacek. [s.9-10] 18. Lista mieszkańców Poręby Spytkowskiej, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939. Lista zawiera 3 nazwiska: Piekarz Franciszek, Duda Feliks, Nowak Michał. [s.10] 19. Lista mieszkańców Poręby Spytkowskiej, którzy zginęli, jako uczestnicy Ruchu Oporu. Lista zawiera 5 nazwisk: Cycoń Jan, Put Stefania, Piszczek Andrzej, Karcz Stanisław, Wasil Stanisław. [s.10] 20. Lista mieszkańców Poręby Spytkowskiej, którzy zginęli na przymusowych robotach w Niemczech. Lista zawiera 2 nazwiska: Wasil Józef, Nalepka Stanisław. [s.10] 21. Informacja o ofiarach bombardowania z dnia 4 września 1939 na stacji Sterkowiec, których prochy zostały pochowane na cmentarzach parafialnych w Maszkienicach (24 osoby) oraz w Szczepanowie (26 osób). [w dokumencie zapisano, że nie udało się ustalić nazwisk i adresów ofiar bombardowania, co jest nieprawdą, gdyż np. na cmentarzu w Maszkienicach zawieszono listę nazwisk tych których udało się zidentyfikować – przyp. L. Rudek]. [s. 11] 22. Lista mieszkańców Maszkienic, zamordowanych w czasie II wojny światowej. Lista zawiera 7 nazwisk: Stolarczyk Michał, Książek Władysław, Książek Henryk, Grochola Władysław, Dadej Jan, Zborowski Józef, Matras Władysław [s. 11] 23. Lista mieszkańców Maszkienic, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych. Lista zawiera dwa nazwiska: Drąg Władysław, Wołek Adam. [s.11] 24. Lista mieszkańców Szczepanowa, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939. Lista zawiera 5 nazwisk: Budyń Józef, Styrna Józef, Dubiel Jan, Burkiewicz Jan, Piwowarski Stanisław. [s.11] 25. Lista mieszkańców Szczepanowa pomordowanych przez okupanta w latach 1939-1945. Lista zawiera 5 nazwisk: Olchawa Julian, Marzec Jan, Gładysz Władysław, Borowiec Władysław, Turlej Stanisław, Mróz Włodziemierz, Kądziołka Roman. Na dokumencie znajdują się nieczytelne ręczne dopiski przy wieku wymienionych osób. [s. 11-11a]. 26. Maszkienice- opis pomnika ofiar bombardowania stacji kolejowej na Słotwinie oraz nazwiska ofiar, które udało się ustalić: Bruzda Edward, Bruzda Floriana, Bruzdra Tadeusz, Domżał Aleksander, Durańczyk Józef, Durańczyk Feliks, Holawa Zofia, Holawa Mieczysław, Holawa Marian. Dokument zawiera również opis bombardowań na linii kolejowej Kraków- Bochnia-Słotwina-Brzesko-Sterkowiec-Biadoliny-Bogumiłowice w dniu 5 września 1939 r. Dokument umieszczono na stronie 11a, którą dodano później w ciąg dokumentu. [s. 11a] 27. Lista mieszkańców Szczepanowa, którzy zginęli, jako uczestnicy Ruchu Oporu. Lista zawiera 1 nazwisko: Kozub Józef [s. 11a] 28. Lista mieszkańców Przyborowa, którzy zginęli w kampanii wrześniowej 1939 r. Lista zawiera 5 nazwisk: Bolek Stanisław, Pyrek Stanisław, Żurek Ludwik – zginął od wybuchu bomby zegarowej na dworcu PKP w Tarnowie w 1939 r. (ręcznie dopisano, że bombę „podłożył dywersant niemiecki w sierpniu 1939 r.”), Żurek Wojciech, Dziadowiec Michał. [s. 11a] 29. Lista mieszkańców Przyborowa, zamordowanych przez okupanta w latach 1939-1945. Lista zawiera 5 nazwisk: Styrna Ferdynand, Wolnik Stanisław, Jakubowicz Emil, Jakubowicz Szymon, Żurek Jan. [s. 11a] 30. Lista mieszkańców Łęk, którzy zginęli w kampanii Wrześniowej 1939. Lista zawiera 3 nazwiska: Przybyło Władysław, Kwiatek Stanisław, Band Ferdynand. [s.11a] 31. Lista mieszkańców Łęk, zamordowanych przez okupanta w latach 1939-1945. Lista zawiera 5 nazwisk: Byk Jan, Pacura Władysław, Mizerski Julian, Bejski Stanisław (informacja dopisana ręcznie: „zginął od wybuchu bomby zegarowe podłożonej przez niemieckiego dywersanta w sierpniu 1939 r. na dworcu PKP w Tarnowie”), Bernady Władysław. [s. 11a] 32. Lista mieszkańców Wokowic, którzy zginęli w kampanii wrześniowej 1939 r. Lista zawiera 1 nazwisko: Rudnik Wojciech. [s.12] 33. Lista mieszkańców Wokowic, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych. Lista zawiera 2 nazwiska: Baran Stanisław, Bieniek Jan. [s. 12] 34. Lista mieszkańców Mokrzysk, którzy zginęli w kampanii wrześniowej 1939 r. Lista zawiera 1 nazwisko: Czapiga Stanisław. [s. 12] 35. Lista mieszkańców Mokrzysk, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych. Lista zawiera 5 nazwisk: Pukal Stanisław, Gibała Wojciech, Borowiec Tadeusz, Pudło Tadeusz, Smulski Stanisław [s. 12]. 36. Lista mieszkańców Bucza, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939. Lista zawiera 3 nazwiska: Koczwara Franciszek, Smulski Józef, Boruta Stanisław. [s. 12] 37. Lista mieszkańców Bucza, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych. Lista zawiera 3 nazwiska: Borowiec Stanisław, Pasula Mieczysław, Boruta Adam. [s. 12] 38. Lista mieszkańców Bielczy, którzy zostali zamordowani przez okupanta w latach 1939-1945. Lista zawiera 28 nazwisk: Bogusz Jan, Postawa Rozalia, Łucarz Józef, Łucarz Mieczysław, Wojdak Michał, Baryczka Władysław, Szafraniec Jan, Strzesak Julian, Kogut Jan, Magdoń Julian, Czosnek Stanisław, Wolnik Stanisław, ks. Ludwik Pilch, ks. Piotr Czosnek (ręcznie dopisana informacja, że zginął „poza Bugiem”), Piech Franciszek, Piech Jan, Janas Józef, Baniak Stanisław, Wróblewski Władysław, Sajda Jan, Hynek Franciszek, Nowak Jan, Trytek Józef, Kurtyka Józef (wszyscy dotąd wymienieni byli podejrzani o pracę konspiracyjną), Niedojadło Stanisław, Kiljan Janina, później dopisano: Majewski Jakub. Dokument zawiera informację o pomniku poległych w latach 1939-1945, pomnik z 1974 r. wmurowano w ścianę dzwonnicy kościoła w Bielczy. [s. 12-13] 39. Informacja o zamordowaniu 28 bieleckich Cyganów w 1944r. przez żandarmów i gestapowców Gustek i Lapsch. Informacja o rozstrzelaniu 20 Żydów mieszkających w Bielczy. [s. 13]. 40. Borzęcin- opis pomnika z 1948 r. ofiar kampanii wrześniowej- mieszkańców Borzęcina walczących jako żołnierze Wojska Polskiego. Wymieniono 24 nazwiska: Hudyba Michał, Witek Władysław, Markiewicz Władysław, Markiewicz Piotr, Skórnóg Jan, Gałek Jan, Hysz Stanisław, Oleksy Karol, Nowak Stanisław, Białek Franciszek, Dziadowiec Jan, Kułak Marian, Badowski Tadeusz, Kułak Władysław, Wójcik Franciszek, Czaja Józef, Kuliszewski Leon, Mika Stanisław, Karolek Józef, Piękosz Józef, Guzy Franciszek, Badowski Stanisław, Pilarski Stanisław, Witek Jan. [s. 13-14] 41. Lista mieszkańców Borzęcina, którzy zginęli, jako uczestnicy Ruchu Oporu. Lista zawiera 31 nazwisk: Kwaśniak Franciszek, oświęcimski Julian, Cichoń Władysław, Staśko Józef, Curyło Stanisław, Duda Stanisław, Wijas Stanisław, Prokop Jan, Nowak Jan, Wójcik Andrzej, Prus Piotr, Curyło Franciszek, Sobota Wojciech, Cichoń Tadeusz, Witek Józef, Zaleśny Stanisław, Daniel Józef, Daniel Andrzej, Rogoż Stanisław, Piękosz Aniela, Wijas Antoni, Rędzina Antoni, Dzik Franciszek, Curyło Wiktoria, Rogóż Stanisław, Sobota Eugeniusz, Stolarz Józef, Duzinowski Władysław, Hysz Franciszek, Kołodziej Józef, (dopisano później): „Rozstrzelani w Skrzyszowie w lesie „Kruk” dnia 10.IV.1941 Stasiek Stanisław i Idziarz Ignacy”. [s.14-16] 42. Borzęcin – ofiary nienawiści rasowej: Informacja o rozstrzelanych 28 Cyganach ze wsi Borzęcin w lipcu 1942 r. przez żandarmerię polską pod dowództwem komendanta niemieckiego Wiktora Hneschke. Lista osób rozstrzelanych w 1941 r. przez gestapo z Tarnowa za pochodzenie żydowskie: Reiss Eliasz, Reiss Aron, i Żydówka nieznanego nazwiska. Lista Żydów wywiezionych do getta. Lista zawiera 15 nazwisk: Tellerman Aleksander, Tellerman Stefania, Tellerman Izak, Werbel Rachela, Werbel Aleksander, Werbel N., Kleinzachler N., Kleinzachler N., Kleinzachler N., Mendel Zatler, Moniek Szrank, Szrank N., Leiser N., Haskier Judy, Wigler N. Informacja o spaleniu w 1944 r. przez gestapo tarnowskie domów rodzinnych Leona Rogoża i Wojciecha Klisiewicza członków Ruchu Oporu ukrywających się od 3 lat. [s. 16] 43. Lista mieszkańców Dębna, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939. Lista zawiera 4 nazwiska: Migdał Franciszek, Ledziński Jan, Ciemięga Czesław, Chodacki Michał. [s.17] 44. Lista mieszkańców Dębna, którzy zginęli jako członkowie Ruchu Oporu: Roczniak Jan, Derlaga Antoni, żydowska rodzina Glasnerów (4 osoby), Paryło Franciszek, (dopisano później) Józef Drąg nd. 122 zastrzelony w Skrzyszowie w lesie „Kruk” dnia 10.IV.1941. [s. 17] 45. Lista mieszkańców Jastwi, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939. Lista zawiera 1 nazwisko: Roczniak Józef – płk. Dowódca 4. P.p. [s.17] 46. Lista mieszkańców Porąbki Uszewskiej, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939. Lista zawiera 4 nazwiska: Łącki Franciszek, Korcyl Antoni, Korcyl Franciszek, Kliś Józef. [s.17] 47. Lista mieszkańców Porąbki Uszewskiej, którzy zginęli jako członkowie Ruchu Oporu: Bodura Jan, Góral Stanisław, Migda Julian, Musiał Franciszek, Sikora Maria, ks. N. Motyka [s.17]. 48. Lista mieszkańców Porąbki Uszewskiej, którzy zginęli w czasie kampanii 1945 r.: Sergiej Sergiejewicz (żołnierz Armii Czerwonej). Informacja o rozstrzelaniu 9 Żydów nieznanego nazwiska, przez gestapo. [s.17] 49. Lista mieszkańców Dołów, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939: Motyka Józef. [s.18] 50. Lista mieszkańców Dołów pomordowanych przez hitlerowców w więzieniu w Tarnowie: Gurgul Antoni, Martyka Jan, Cięciwa Jan, Mleczko Stanisław [s.18] 51. Lista mieszkańców Łoniowej, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939. Lista zawiera 1 nazwisko: Kuna Jan [s. 18] 52. Lista mieszkańców Łoniowej pomordowanych przez hitlerowców. Lista zawiera 7 nazwisk: Gurgul Wawrzyniec, Wąs Władysław, Rylewicz Karol, Drużkowski Franciszek, Hebda Władysław, Pabian Jan, Pabian Mateusz. [s. 18] 53. Lista mieszkańców Biadolin Szlacheckich, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939. Lista zawiera 1 nazwisko: Rzepka Kazimierz – pilot, porucznik WP, służył w RAF, zastrzelony w okolicach Lwowa w 1944r. [s. 18] 54. Lista mieszkańców Biadolin Szlacheckich, którzy zginęli jako członkowie Ruchu Oporu. Lista zawiera 3 nazwiska: Rzepka Julian, Banasik Jerzy, trzech chłopców w wieku 16-17 lat zginęli w 1945r. przy rozładunku amunicji na stacji PKP w Biadolinach, Wołek Jan. [s.18] 55. Lista mieszkańców Biadolin Szlacheckich, którzy polegli jako partyzanci w walce z okupantem: Bartosz Adam – nauczyciel oficer dywersyjny AK. [s.18] 56. Lista mieszkańców Biadolin Radłowskich, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939: Stolarz Jan, NN-żołnierz WP, NN-żołnierz WP obaj żołnierze pochowani na miejscowym cmentarzu katolickim. 57. Lista mieszkańców Biadolin Radłowskich pomordowanych przez okupanta w latach 1939-1945: Hawryłko Jan, Stolarz Antoni, Kura Karol żołnierz WP, Skowron Tadeusz, Kura Karol syn Wacława, dr adw. Grys M. z Wojnicza, Fromowicz Samuel. [s.19] 58. Lista mieszkańców Perły, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939: Cuber Antoni żołnierz WP.[s.19] 59. Sufczyn – polegli w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.: brak [s.19] 60. Lista mieszkańców Sufczyna pomordowanych przez okupanta w latach 1939-1945. Lista zawiera 5 nazwisk: Chrząszcz Stanisław, Chrząszcz Piotr, Michałek Stanisław, Kawa Jan, Czernecki Tadeusz. [s.19] 61. Lista mieszkańców Sufczyna, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych. Lista zawiera 4 nazwiska: Batko Teofil, Baran Jan, Michałek Józef, Przeklasa Antoni. [s.19] 62. Lista mieszkańców Łoponia, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim: Wójtowicz Józef, Przeklasa Kazimierz.[s.19] 63. Lista mieszkańców Łoponia zamordowanych przez okupanta w latach 1939-1945 w więzieniach, obozach i na robotach przymusowych. Lista zawiera 10 nazwisk: Pitek Sylwester, Król Stanisław, Piechna Józef, Chrapusta Julian, Krawczyk Franciszek, Król Feliks, Węgrzyn Stanisława, Senderak Stanisław, Bochenek N., Malec Czesław. Informacja o aresztowaniu członków Ruchu Oporu w 1943 r. [s.19-20] 64. Wojnicz – upamiętnienie miejsc walk i męczeństwa: Pomnik uczestników I i II wojny światowej oraz ofiar cywilnych z czasów II wojny światowej. [s.20] 65. Wojnicz fakty i zdarzenia z czasów okupacji. 1941-1943 – zamordowanie kilkuset Żydów z Wojnicza.[s.20] 66. Wojnicz – zestrzelenie samolotu kanadyjskiego w sierpniu 1944 r. [s.20] 67. Wojnicz – aresztowania: 3.VI.1943 r. – zaaresztowano 24 osoby, nie podano nazwisk [s.20] 68. Lista mieszkańców Wojnicza, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej 1939. Lista zawiera 17 nazwisk: Góral Roman, Kurkiewicz Jan, Pochopień Jan, Wiśniewski N., Brząkała Stanisław, Karpiński Ludwik, Michałek Antoni, Nowak Władysław, Sperka Tadeusz, Ćwiertniewski Mieczysław, Jordan Spytek, Leszczyński Edward, łopatka Józef, Maziarz Stanisław, Pachowicz Bronisław, Sacha Jan, Stolarz Antoni [s.20] 69. Lista mieszkańców Wojnicza, którzy zginęli w toku działań wojennych 1945r. Lista zawiera 4 nazwiska: Kossakiewicz Adam, Grochola Józef, Niemczyk Mieczysław, Kurowski Józef. [s.20] 70. Lista mieszkańców Wojnicza- ludności cywilnej, którzy zginęli w toku działań wojennych 1945r. Lista zawiera 4 nazwiska: Kurek Maria, Liszka Janina, Niedzielska Stanisława, Niedzielski Jan. [s.20] 71. Lista mieszkańców Wojnicza, którzy zostali zamordowani przez okupanta w latach 1939-1945. Lista zawiera 5 nazwisk: Kozieł Ludwik, Drozd Leszek, Opioła Władysław, Karpiński Jan, Augustyn Władysław. [s.20] 72. Brak s. 22 73. Wojnicz- ogólna informacja o wymordowaniu Żydów. [s.21a] 74. Wojnicz – upamiętnione miejsca walk i męczeństwa. [s. 21a-uzupełnienie] 75. Wojnicz- pomordowani przez okupanta w latach 1939-1945 ciąg. D. [s.22] 76. Ponowione informacje dotyczące: zestrzelenia samolotu kanadyjskiego nad Wojniczem, aresztowań w Wojniczu w 1943 roku, uczestnikach Powstania Warszawskiego z Łoponia, o pomordowanych przez okupanta mieszkańców Łoponia. [s.23] 77. Lista mieszkańców Wojnicza zamordowanych przez okupanta w latach 1939-1945. Lista zawiera 21 nazwisk: Kurowski Henryk, Kurowski Józef, Łowczowski Stefan, Mikulski Stanisław, Mirochna Józef, Mirochna Stanisław, Mirochna Tadeusz, Mirochna Stefan, Sacha Stefan, Bialikiewicz Aniela, Bryl Jan, Gładysz Jan, Gładysz Władysław, Kurek Maria, Kasperek Władysław, Królikiewicz Władysław, Mikulski Wiktor, Kurek Stanisław, Niedzielska Antonina, Szczepanik Józef, Kurowski Adam. [s.23a] 78. Informacja o pożarach spowodowanych wojną przy rynku w Wojniczu we wrześniu 1939 i styczniu 1945r. [s.23a] 79. Lista mieszkańców Zakrzowa poległych na froncie w 1939 roku: Śpiewak Ludwik. [s.23a] 80. Lista pomordowanych mieszkańców Zakrzowa w latach 1939-1945. Lista zawiera 2 nazwiska: Gajdur Stanisław, Michałek Andrzej. [s.23a] 81. Lista mieszkańców Zakrzowa- uczestników Powstania Warszawskiego: Śpiewak Wacław, Śpiewak Karol, Budyn Bronisław. [s.23a] 82. Zakrzów- łapanki, rewizje, aresztowania, konfiskaty bydła, rozl. (brak danych) [s.23a] 83. ISEP ad Wojnicz – Fakty i wydarzenia w okresie okupacji. Zawiera informacje o ukrywającym się ppr rez. WP Władysławie Wąsie, o akcji aresztowania osób podejrzanych o współpracę z Ruchem Oporu. (powyżej dopisano na innej maszynie): Łetowice Krzysztoforski Jan- rozstrzelany w lesie „Kruk”. [s.24] 84. Lista mieszkańców Więckowic poległych na froncie w 1939 roku: Brożek Jan. [s.24] 85. Lista pomordowanych mieszkańców Więckowic w latach 1939-1945. Lista zawiera 3 nazwiska: Łabuda Bronisław, Sołtys Józefa, Karaś Julian. [s.24] 86. Informacja o ilościowym udziale mieszkańców wsi Rudka w wojnie oraz o zamordowanym w obozie Antonim Przeklasie. [s.24] 87. Straty osobowe oraz materialne we wsi Milówka w czasie wojny. Wykaz osób, które straciły życie: Kuboń Michał (zmarł na froncie w 1939 roku), N.N- rozstrzelany przez Niemców, Sumara Zofia (zginęła w Niemczech od bomby) [s.24] 88. Lista mieszkańców Olszyn poległych na froncie w 1939 roku. Lista zawiera 3 nazwiska: Klęk Roman, Cieśla Józef, Wójcik Józef. [s.25] 89. Lista pomordowanych mieszkańców Olszyn w latach 1939-1945. Lista zawiera 5 nazwisk: Kura Kazimierz, Bujak Władysław (dopisane później na innej maszynie), Grzegórzek Marcin, Morys Józef, Sobol Jan. [s.25] 90. Informacja o walkach Polaków z Niemcami 6 września 1939 roku, w okolicach Olszyn. [s.25] 91. Lista mieszkańców Jaworska poległych na froncie w 1939 roku. Lista zawiera 2 nazwiska: Bojdo Piotr, Ruman Jan. [s.25] 92. Lista pomordowanych mieszkańców Jaworsko w latach 1939-1945: Wąs Jan, 5-osobowa rodzina żydowska: Kreiswirt: Fajga, Chanys, Lewek, Joahim, Adolf. [s.25] 93. Lista mieszkańców Niedźwiedzy poległych na froncie w 1939 roku. Lista zawiera 2 nazwiska: Dudek Józef, Mrzygłód Jakub. Dodatkowo informacja o stratach wojennych. [s.25] 94. Lista mieszkańców Łysej Góry poległych na froncie w 1939 roku. Lista zawiera 5 nazwisk: Mytnik Jan, Macheta Józef, Mytnik Franciszek, Sacha Jan, Gaweł Małgorzata. [s.25] 95. Lista mieszkańców Łysej Góry poległych przy przymusowych robotach.. Lista zawiera 4 nazwiska: Kapusta Stanisław, Kural Andrzej, Ogar Władysława, Kapusta Irena. [s.25] 96. Informacje o aktywnym oporze mieszkańców Łysej Góry wobec zarządzeń okupanta oraz o represjach stosowanych wobec nich. [s.25-26] 97. Lista mieszkańców Piaski- Drużków poległych na froncie w 1939 roku. Lista zawiera 1 nazwisko: Drożdż Aleksander. [s.26] 98. Lista mieszkańców Czchowa poległych w wyniku działań wojennych 1939, 1945. Lista zawiera 5 nazwisk: Kądziela Michał, Krężołek Józef, Drożdż Aleksander, Latosiński Antoni, Latosińska Waleria. [s.27] 99. Lista mieszkańców Czchowa pomordowanych przez okupanta w latach 1939-1945. Lista zawiera 14 nazwisk: Wyporek Antoni, Nieć Wojciech, Nieć Stanisław, Nieć Franciszek, Fijak Michał, Reczyński Kazimierz, Motak Piotr, Winiarski Franciszek, Kukła (Kukla- poprawione na jednej z kopii) Wiktoria, Kornaś Franciszek, Biłyk Eugeniusz, Kołfis/Kotfis (poprawione na jednej z kopii) Eugeniusz, Pajor Józef, Pławecki N. [s.27] 100. Lista mieszkańców Czchowa poległych, jako partyzanci. Lista zawiera 4 nazwiska: Koza Zbigniew, Lorek Mieczysław, Wojtas Jan, N.N- partyzant. [s.27] 101. Lista mieszkańców Jurkowa poległych na froncie w 1939 roku. Lista zawiera 4 nazwiska: Piech Wojciech, Musiał Eugeniusz, Gargul- syn i ojciec. [s.27] 102. Opis losów żołnierzy AK z Czchowa: mgr farmacji Eugeniusz Kotfis, ppor. Rez. Eugeniusz „Grodzias” Biłyk. Opisano dwa aresztowania Karola Bernackiego i wkład Akowców z Czchowa w odbicie Bernackiego z więzienia. [s.27 v2] 103. Ponowny zapis: Lista mieszkańców Czchowa poległych, jako partyzanci. [s.27a] 104. Kalendarium najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w czasie II wojny światowej w Czchowie oraz o represjach na Żydach. [s.27a] 105. Lista mieszkańców Jurkowa poległych, jako partyzanci. Lista zawiera 2 nazwiska: Krzan Władysław, Łopatka Augustyn. [s.28] 106. Lista mieszkańców Gnojnika poległych na froncie w 1939 roku. Lista zawiera 5 nazwisk: Wiśniewski Stanisław- l.30, Wiśniewski Stanisław- l.24, Wnęk Józef, Rubin Franciszek, Rubin Maria. [s.28] 107. Lista mieszkańców Gnojnika pomordowanych przez okupanta w latach 1939-1945. Lista zawiera 8 nazwisk: Strzesak Stefania, Kowalczyk Anna, Sikora Tadeusz, N.N z Łysej Góry, N.N z Łysej Góry (najprawdopodobniej Ogar Władysława, Kapusta Irena- zob. s.25), Kuc Karol, Gicala Józef, Gajec Władysław. [s.28] 108. Lewniowa- lista osób poległych we wrześniu 1939 roku. Lista zawiera 5 nazwisk: Piłat Józef, Sulma Józef, Smaluch Jan, Zapiór Władysław, Biernat Józef. [s.28] 109. Zawada Uszewska- zamordowany przez okupanta- Zych Michał. [s.28] 110. Strona 28 ma drugą wersję na której zawarto informacje o poległych i pomordowanych przez okupanta z Gosprzydowej [s.28 v2] 111. Uszew- lista osób poległych we wrześniu 1939 roku. Lista zawiera 5 nazwisk: Duda Frnaciszek, Ciura Jan, Toboła Wanda, Kotarba Emilia, Kotarba Janina. [s.29] 112. Uszew- pomordowani przez okupanta. Wymieniono 10 osób: Świerczek Władysław, Kotfis Wojciech, czterech Żydów ukrywających się u Kotfis Wojciecha, Matias Franciszek, Grybuś Władyslaw, Pasek Józef, Bystroń Grzegorz. [s.29] 113. Uszew- partyzant poległy w walce z okupantem: Stanisław Stach „Turek”. [s.29] 114. Żerków- pomordowani przez okupanta: Dudek Ignacy, Dudek Franciszek. Na jednej z kopii ręcznie dopisano: „Tworkowa: zginęli we wrześniu 1939 roku: strzelec Piotr Pudełko, rocznik 1915, zginał na Węgrzech, jako internowany przy przekraczaniu granicy, Żydzi z Tworkowej”. [s.29] 115. Iwkowa- lista osób poległych we wrześniu 1939 roku. Lista zawiera 10 nazwisk: Gutowicz Stanisław, Gutowicz Stanisław (obaj z Iwkowej), Dziedzic Aleksander, Kozdrój Stanisław, Kuklewicz Józef, Repetowski Jan, Mida Piotr, Goryl Jan, Bodek Karol, Figiel Władysław. [s.29] 116. Iwkowa i Wojakowa(dopisano ręcznie) – pomordowani przez okupanta w latach 1939-1945. Lista zawiera 15 nazwisk: Zięć Stanisław, Repetowski Józef, Turek Piotr, Kukla Józef, Tokarski Józef, Stachel Władysław, Wójcik Michał, Hopkowicz Michał, Antkiewicz Józef, Hopkowicz Jan, Kukla Julian, Szczepański Józef, Pajor Marian, Gargul Władysław, Szczepański Wincenty. [s.30] 117. Iwkowa i Wojakowa (przyp. L. Rudek) – lista partyzantów poległych w czasie wojny. Lista zawiera 4 nazwiska: Serafin Adam, Stach Stanisław, Pławecki Edward, Pławecki Franciszek. [s.30] 118. Zakliczyn – informacja o poległym we wrześniu 1939 – podchorąży NN.[s.30] 119. Zakliczyn – lista osób zamordowanych przez okupanta w latach 1939-1945: Dr Lachendro Julian, Kupfer P., Machlaj Włodzimierz. Dodatkowa informacja o getcie żydowskim w Zakliczynie. [s.30] 120. Strona 30 posiada drugą wersje, gdzie zawarto dodatkowe informacje o likwidacji getta w Zakliczynie, zamordowaniu rodziny Cyganów na targowicy w Zakliczynie, zamordowaniu żony i dzieci gen. Monda, śmierci od wybuchu bomby rolniczki o nazwisku Rzepa w Wesołowie. [s.30 v2] 121. Zakliczyn – aresztowanie rodziny gen. Monda. [s.30a, 3 egz.] 122. Zawada Lanckorońska – pomordowani przez okupanta w latach 1939-1945. Na pozostałych kopiach nad listą osób znajduje się dopisana później informacja: „W kwietniu 1980 roku w Za-dzie Lanckorońskiej odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary, ale z nazwiskami 9 ofiari”. Nazwiska ofiar: Berezowska Maria, Gajda Jan, Świerczek Bolesław, Macheta Aleksander, Macheta Joanna, Macheta Anastazy, Koza Michał, Wróbel Jakub, Wróbel Eugeniusz, NN –obywatel wysiedlony ze wschodu, Pyrek Janina, Irytowski Adam, Fulara Adolf, na jednej z kopii dopisano ołówkiem: Baran Franciszek ur. 19.10.1906, zginął 5.9.1939, godz. 16-17, na stacji kolej. Na Słotwinie w czasie bombardowania pociągu ewakuacyjnego Kraków-Tarnów. [s.30a, egz.3] 123. Wola Strózka – partyzanci polegli w walce z wrogiem. Informacja o zamordowaniu grupy partyzantów w czasie prowadzenia szkolenia sanitarnego 5.X.1944 r. na górze Kokoc w Woli Stózki. Ofiary: Mossoczy Władysław, Chrzan Władysław, Pitala Franciszek, Baca Franciszek, Gajda J.(ręcznie dopisano Jan), Świerczek Franciszek, Wołek N, Gągolik N, Wolak N, Gomułka N, ręcznie dopisano na jednej z kopii: Łopatka Augustyn-partyzant. [s.30a 3 egz] 124. Chrobak Stanisław- z Paleśnicy, poległ w czerwcu 1944 roku, pochowany na cmentarzu w Paleśnicy. [s.30 b, 3 egz.] 125. Jamna- pomordowani przez okupanta w latach 1939-1945. Informacja o pacyfikacji wsi Jamna w dniu 26.09.1944r. Nazwiska poległych partyzantów: Lampert Maksymilian „Jar”, Rowicki Zygmunt „Cezar”, Drochan N. „Czachara”, N.N „Kanarek”. Ofiary z wioski: Brończyk Marcin, Hadała Genowefa, Masztalerz Michał, Potok Antonina, Potok Stanisław, Potok Jan, Potok Jakub, Stanuch Maria, Stanuch Wojciech, Stanuch Stanisław, Stanuch Władysław, Wrona Wojciech, Brończyk Tomasz, Nędza Stanisława, Jasiński Bronisław, Jędrzejowski Michał, Guzik Michał, Maraś Władysław.[s. 30b, 4 egz.] 126. Jamna – spalone gospodarstwa w wyniku pacyfikacji wsi: Nowak Stanisłąw, Brończyk Jan, Potok Stanisław, Stanuch Kazimierz, Skrobisz Henryk, Potok Jan, Wrona Wojciech, Dyngosz Jan, Włudyka Jan, Masztalerz Czesław, Brończyk Maria, Skrobisz Tomasz, Mol Stanisław, Guzik Michał, Witowski Jan, Haraf Mikołaja, Zawada Wojciech, spalono Szkołę Podstawową. .[s. 30b-30c, 4 egz.] 127. Zawada Lanckorońska - spalone gospodarstwa w wyniku pacyfikacji wsi: Ochwat Ludwik, Macheta Franciszek, Batko Feliks, Florkowski Antoni, Macheta Anastazy, Krakowski Szczepan. [s. 30 c, 5 egz] 128. Filipowice|: Kijowski Aleksander, [s. 30 c, 5 egz] 129. Paleśnica: Gruszka Henryk [s. 30 c, 5 egz] 130. Zawada Lanckorońska – polegli we wrześniu 1939 r. – brak ofiar 131. Zawada Lanckorońska – zamordowani przez okupanta 1944 r.: Berezowska Maria, Gajda Jan, Świerczek Bolesław, Macheta Aleksander, Macheta Joanna, Macheta Anastazy, Koza Michał, Wróbel Jakub, NN. [s. 31] 132. Wesołów – pomordowani przez okupanta: Pyrek Janina. [s.31] 133. Ruda Kameralna – polegli we wrześniu 1939 r.: brak ofiar. [s.31] 134. Ruda Kameralna – pomordowani przez okupanta: Irytowski Adam, Fulara Adolf. [s. 31] 135. Wola Strózka: partyzanci polegli w walce z wrogiem w 1944 r.. Wymieniono te same nazwiska co na stronie 30a. [s. 31] 136. Brak stron 32-33 (notatka zapisana ołówkiem na s. 34) 137. Szczurowa – polegli we wrześniu 1939: Dziedzic Władysłąw, Gofron Jan. [s.34, 3 egz] 138. Szczurowa – pomordowani przez okupanta: Bartyzel Jan, Gofron Paweł, Baran Jan, Gnatek Edward, Szymański N, Koperny Józef, Cholewicki Józef, Rakoczy Stanisław, Król Tomasz, Gofron Edward, Wiśniewska Józefa, Cholewa Stefan, Antos Zofia, Bartyzel Józef, Rasak Ludwik, Antos Augustyn, Jeremoniak Andrzej, Żelazo Jan, Nita Franciszek, Szczurowski Marian, Dzień /syn/. [s.34, 3 egz.] 139. Szczurowa – lista wymordowanych Żydów [przy każdym nazwisku podano numer domu oraz liczbę ofiar jakie z danej rodziny zginęły]: Werner Salomon, Kampf Józef, Keiner Hirschel, Fisher Abracham, Bergman Izaak, Reiss Józef, Itzkowitz Hirsch, Hemberger Sara, Korn Joachim, Futterweil Regina, Werner Mendel, Zochen Hirsch, Werner Uschel, Schein Merkut, Grüberg Izaak, Bergman Salomon. [s. 34-35] 140. Szczurowa – Cyganie rozstrzelani w czasie wojny[przy każdym nazwisku podano numer domu oraz liczbę ofiar jakie z danej rodziny zginęły]: Cioroń Michał, Cioroń Michał nr d. 366, Białoń Aniela, Cioroń Józef, Cioroń Władysław, Laskowski Jan, Cioroń Krystyna, Białoń Jan, Białoń Anna, Cioroń Stanisław, Białoń Jan. [s. 35, 3 egz.] 141. Rząchowa – brak strat w ludziach. [s.35 3 egz] 142. Rudy Rysie – polegli we wrześniu 1939 r.: Szczupak Wojciech. [s.35 3 egz.] 143. Rudy Rysie – pomordowani przez okupanta w latach 1939-1945: Rudnik Stanisław, Gałek Michał, Michałczyk Janina, Borowiec Edward, Prokop Władysław, Czesak Paweł, Gałek Józef, Kołodziej Stefan. [s. 35, 3 egz.] 144. Rudy Rysie – Żydzi wymordowani w getcie Brzeskim: Brandsdorfer Berek, Brandsdorfer Maria, Brandsdorfer Haskel, Brandsdorfer Kałma, Finder Schaindla, Finder Berek. [s. 35, s. 3 egz.] 145. Rudy Rysie zdarzenia i fakty. [s. 35, 3 egz.] 146. Niedzieliska – polegli we wrześniu 1939 r.: Kuczek Władysław. [s.35 3 egz.] 147. Niedzieliska – pomordowani przez okupanta w latach 1939-1945: Gałek Jan, Gałek Jan /syn/ [s. 36, 3 egz.] 148. Niedzieliska – Żydzi wymordowani w getcie Brzeskim: 9 osób [s.36, 3 egz.] 149. Rajsko – brak strat w ludziach. [s. 36, 3 egz.] 150. Strzelce Małe – zdarzenia w czasie okupacji [s. 36, 3 egz.] 151. Strzelce Wielkie – polegli we wrześniu 1939: Pęcak Franciszek, Grzesik Jan, Gargul Stefan. [s. 36, 3 egz.] 152. Strzelce Wielkie – pomordowani przez okupanta: mjr Gaca Michał [s.36, 3 egz.] 153. Strzelce Wielkie – zamordowani w getcie w Brzesku – 20 osób, bez nazwisk. 154. Dąbrówka Morska – polegli we wrześniu 1939: Oleksy Władysław, Górak Władysław, Solak Edward, Jurek Stefan[s. 36, 3 egz.] 155. Dąbrówka Morska – pomordowani przez okupanta: Kozak Tadeusz, Rachwał Tadeusz [s.36, 3 egz.] 156. Górka – polegli we wrześniu 1939: Chwała Leopold, Wąsik Jan, Niedziela Franciszek [s. 36, 3 egz.] 157. Górka – pomordowani przez okupanta: Pęcak Edward, Niedziela Józef, Niedziela Jan [s.36, 3 egz.] 158. Górka – polegli partyzanci: Kozak Władysław [s.36, 3 egz.] 159. Wygoda – polegli we wrześniu 1939: Solak Andrzej [s. 36, 3 egz.] 160. Rylowa – polegli we wrześniu 1939: Gałek Jan [s. 37, 3 egz.] 161. Rylowa – pomordowani Żydzi w latach 1942-1945: Gocyliek Juda, Gocyliek Symka, Bregman Dawid, Bregman Cerka, Bergman Estera, [s.37, 3 egz.] 162. Zaborów – polegli we wrześniu 1939: Sobota Stanisław, Kowalczyk Franciszek [s. 37, 3 egz.] 163. Zaborów – pomordowani przez okupanta: Świadek Maria, Kozioł Stanisłąw, Zdun Zofia, Majka Tadeusz, Prociuk Józef, Garlicki Antoni. [s.37, 3 egz.] 164. Zaborów – inne zdarzenia i fakty [s. 37, 3 egz.] 165. Wola Przemykowska – polegli we wrześniu 1939: Pęcak Józef. [s. 37, 3 egz.] 166. Wola Przemykowska – polegli w 1945: Gargul Stanisław[s. 37, 3 egz.] 167. Wola Przemykowska - pomordowani przez okupanta: Rubacha Stanisław, Rubacha Paweł, Górak Jan, Kulesza Kazimierz, Kochanek Franciszek, Zięba Stanisław, Śliwa Józef. [s.37, 3 egz.] 168. Pojawie – polegli we wrześniu 1939: Mika Władysław. [s. 37, 3 egz.] 169. Pojawie - pomordowani przez okupanta: Golonka Józef, Rębacz Franciszek, Mika Jan, Mizera Jan, Zygiel Jan, Wójcik Paweł. [s. 37, 3 egz.] 170. Pojawie – inne zdarzenia i fakty: AK rozstrzelało: Józefa Kłodzińskiego. [s. 37, 3 egz.] 171. Dołęga - pomordowani przez okupanta: Czesak Jan, Srakóła Stanisław, Srakóła Jan, Mika Władysław, Rakoczy Franciszek, Puskarz Jakub, Łuba Józef. [s.38, 3 egz.] 172. Wał Ruda - polegli we wrześniu 1939: Małek Franciszek, Sroka Józef, Pawula Józef. [s.38, 3 egz.] 173. Wał Ruda - pomordowani przez okupanta: Trecki Władysław, Baran Jan. [s.38, 3 egz.] 174. Wał Ruda – rozstrzelanie 37 Cyganów, oraz inne szkody [s.38, 3 egz.] 175. Marcinkowice - polegli we wrześniu 1939: Król Stanisław, Garncarz Stanisław, Soboń Józef. [s.38, 3 egz.] 176. Marcinkowice - pomordowani przez okupanta: Woźny Franciszek, Woźny Michał, Zając Stanisław. [s.38, 3 egz.] 177. Marcinkowice – inne zdarzenia i fakty: istnienie tajnej drukarni „Jedności i Czynu” – red. Kuczek Franciszek „Deśka”, melinował kpt Jerzego Chmielewskiego. [s.38-39] 178. Zdrochec – polegli i zaginieni w czasie wojny: Tracz Tadeusz, Wilk Tadeusz, Kuczek Franciszek. [s. 39, 4 egz.] 179. Zdrochec pomordowani przez okupanta: - 1 Żyd nieznanego nazwiska. [s. 39, 4 egz.] 180. Zdrochec – inne zdarzenia i fakty. [s. 39, 4 egz.] 181. Kwików - polegli we wrześniu 1939: Niedziela Jan. [s. 39, 4 egz.] 182. Kwików – 15 Żydów bez podawania nazwisk wywieziono do getta w Bochni. [s. 39, 4 egz.] 183. Kopacze Wielkie - polegli we wrześniu 1939: Górak Jan, Pęcak Jan. [s. 39, 4 egz.] 184. Księże Kopacze – brak strat w ludziach. [s. 39, 4 egz.] 185. Radłów – Edward „Czarny” Szeberta, Józko (partyzant), Edward Orzechowski. [s. 39, 4 egz.] 186. Zabawa – 18 żołnierzy Strzelców Podchalańskich Armii Kraków poległych 8 września 1939r.: Asmelak(?) Bronisław, Daleki Bolesław, Fedor Józef, Fijak Józef, Karolczak Grafim(?), Kassman Norbert, Krawiec Jan, Królicki Ignacy, Künstler Abraham, Machlica Paweł, Marczyk Karol, Mazanek Wojciech, Sikora Jerzy, Szurzydło Stanisław, Wróbel Alojzy [s.39 4 egz.] 187. Lista miejscowości z których nie udało się ustalić: Będzieszyna, Wytrzyszczka, Połom Mały, Grabie, Kąty, Dobrociesz, Drużków Pusty, Porabka Iwkowska, Tworkowa, Wielka Wieś, Marcinkowice, Przybysławice, Biskupice Radłowskie, Wola Radłowska, Radłów, Niwka, Faliszewice, Złota, Charzewice, Goździec, Filipowice, Stróże, Borowa, Dzirźaniny, Olszowa, Słona, Bieśnik, Faściszowa, Lusławice. [s.39a, 3 egz.]


Nazwa dokumentu: Lista strat wojennych w powiecie Brzesko. BR_ARKB_K001_T0001_D0128
Dział: Zbiór tematyczny
Kolekcja (zbiór/zespół): K1 Powiat brzeski w czasie II wojny światowej: Powiat brzeski w latach 1939-1945
Teczka (jednostki archiwalna): T1: Listy strat wojennych (osobowe i materialne) powiatu brzeskiego
Numer ID: CATL 42 C / 5.1.128
Sygnatura: brak
Autor: brak autora
Data wytworzenia: II poł. 20 w.
Typ dokumentu: lista
Język: pol
Prawa do dysponowania publikacją: prawo udostępniania kopii cyfrowej - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku
Licencja: Creative Commons Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC)
Słowa kluczowe: zniszczenia materialne miasta Brzeska, spis pomordowanych przez okupanta w latach 1939-1945, polegli na frontach II wojny światowej, straty wojenne, Brzesko
Dostępność: Wersja cyfrowa dostępna w Internecie
http://dlibra.karta.org.pl/catl/dlibra/docmetadata?id=33323&from=publication
Ten dokument dostępny jest w formie oryginalnego skanu dobrej jakości w Bibliotece Cyfrowej CATL. Kliknij tutaj aby przejść do tego dokumentu (link otworzy się w nowym oknie).
Zobacz inne publikacje z teczki (jednostki archiwalnej): "T1: Listy strat wojennych (osobowe i materialne) powiatu brzeskiego"
Poniższe publikacje ułożone są w kolejności ich dodania do teczki (najnowsze po lewej stronie). Po każdym kliknięciu na inne archiwalia/publikacje porządek w obrębie teczki (jednostki archiwalnej) pozostaje taki sam.


 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Nazwa kolejnej publikacji po najechaniu na miniaturkę!

Skomentuj
Jeśli posiadasz informacje pozwalające na uzupełnienie opisu tego materiału, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższy formularz:


Imię i nazwisko:

Opis:
Adres email:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.